Úředníci vydali povolení ke stavbě, ačkoli národní památkový ústav projekt nedoporučil. Proti dokončení stavebních úprav na objektu u románské rotundy uspořádali místní i petici, která v závěru čítala přes 1600 podpisů. Těm, co za ní stojí, vadí hlavně tvar a výška nové střechy, která zastiňuje rotundu, podoba horního patra a také to, jak byl objekt původně prezentován.

„Bylo řečeno, že dům nebude sloužit pro veřejné akce, že bude rodinný a nebude narušovat klid a své okolí. To se podle nás porušilo," uvedl za petiční výbor Petr Kulička.

KRAJ ŘEŠÍ ODVOLÁNÍ

Stejný názor zastávají i účastníci stavebního řízení, kteří podali žádost o obnovu stavebního řízení na odbor výstavby Městského úřadu v České Třebové. Žádost jim však byla zamítnuta. Nyní se proti tomuto rozhodnutí odvolali ke Krajskému úřadu Pardubice a čekají na vyjádření.
Dárci finančních příspěvků a příznivci stavby však rekonstrukci brání.
„Při několika kontrolách bylo konstatováno, že stavba probíhá v souladu se schváleným projektem a zamýšlený projekt byl opakovaně představen veřejnosti při akcích pořádaných v rotundě a jejím okolí," uvedli v dopise se 153 podpisy, který byl doručen zastupitelům města.

STÍNÍ STROMY

„Dále bychom chtěli připomenout, že dům č.p. 254 stojí v těchto místech již více než sto let a současnou přestavbou se viditelnost rotundy změnila jen v malém rozsahu. Ta je stíněna spíše stromy, které jsou v její blízkosti, a to takovým způsobem, že přes ně kaple není vidět," konstatovali v dopise příznivci stavby.
Tuto skutečnost si uvědomuje i vedení města, které do jara letošního roku plánuje pokácet vysokou túji, která momentálně románskou rotundu zakrývá.

Investorem stavby je spolek Přátelé Jeunesse Lumiere, který založili absolventi křesťanské školy Jeunesse Lumiere ve Francii a její příznivci.

Dům má dle nich sloužit k pořádání duchovních, kulturních a dalších akcí. V části domu má vzniknout i zázemí sloužící pro rotundu svaté Kateřiny, která v současné době žádné podobné prostory nemá.