Karel Aliger.

28. května 1984 zemřel v České Třebové fotograf Karel ALIGER.
Narodil se 9. září 1916 v Ústí nad Orlicí. Dětství prožil v Dlouhé Třebové. Již od školních let se u něho projevoval nevšední zájem o fotografování. Proto nikoho nepřekvapilo, když v roce 1932 nastoupil do učení k ústeckému fotografu Františku Slezákovi. Po vyučení odešel do prostějovského ateliéru firmy Václav Ševčík, následovala královéhradecká firma Vilém Petr. Fotografickou praxi zakončil u Karla Francla v Přerově.
V roce 1943 získal fotografický atelier v Litomyšlské ulici v České Třebové. Ani se nestačil rozkoukat a musel ho zavřít. Byl totálně nasazen k Litické akciové společnosti. Svoji živnost obnovil opět v roce 1946. V březnu 1951 vstoupil do družstva Fotografia. Od ledna 1959 pracoval v propagačním oddělení podniku Perla. Propagační fotografie Karla Aligera nadchla, protože mu svými možnostmi poskytovala prostor pro využití nových fotografických technik. V roce 1960 získal první místo v mezinárodní fotografické soutěži s textilní tematikou.
Aligerovy fotografie se pravidelně objevovaly na stránkách Českotřebovského zpravodaje, Pochodně a Jiskry Orlicka. Vrcholem jeho tvorby se stal soubor fotografií pro publikaci „Česká Třebová 1278 – 1978", za kterou byl oceněn pamětním listem a medailí, které byly udělovány u příležitosti oslav 700 let tohoto města.
Karel Aliger působil také jako externí učitel na českotřebovské Lidové škole umění, kde vychoval mnoho talentovaných fotografů.
U příležitosti jeho nedožitých pětasedmdesátých narozenin vydal ve spolupráci s Městským muzeem v České Třebové Orlík Česká Třebová malou monografii s názvem „Karel Aliger a jeho Česká Třebová". Publikace přináší i zlomek z jeho neopakovatelné tvorby. Fotografie Karla Aligera doplňují i básnickou sbírku Josefa Tomáše, kterou vydalo Městské muzeum v České Třebové v roce 1999 pod názvem „Hříva".
Foto in: Michalský, Milan: Karel Aliger a jeho Česká Třebová. Česká Třebová: Orlík 1992. s. 2.

Zdroj: www.muzeum-uo.cz/cz/kalendarium