Antonín Renčín.

17. října 1914 se v Ústí nad Orlicí narodil kapitán Antonín RENČÍN.
Po skončení studia v Hradci Králové nastoupil vojenskou službu ve Vysokém Mýtě. Jako důstojník čsl. armády se v roce 1938 zúčastnil evakuace českých rodin ze Slovenska.
V prosinci 1938 odešel ke své sestře do Rumunska. V Bukurešti pracoval jako bankovní úředník. Po okupaci Československa odešel do Francie. V březnu 1940 se v Agde přihlásil do zahraniční armády. Po ústupových bojích, kterých se v červnu 1940 ve Francii účastnil, byl lodí Viceroy of India 7. července 1940 evakuován do Anglie. Tady prodělal vojenský výcvik a přihlásil se k přesunu na východní frontu. Do SSSR přijel 1. září 1944. Dostal se ke 2. československé paradesantní brigádě armádního sboru generála Ludvíka Svobody.
Svůj život položil 18. září 1944 na polské straně dukelského bojiště, jako velitel roty v jednom z prvních bojů brigády u Sanoku. Přesné místo tragické smrti není známo. Byl pochován u obce Seňava. V roce 1945, po zvláštním povolení uděleném gen. L. Svobodou, byla na žádost jeho matky a sestry část jeho ostatků převezena do Ústí nad Orlicí a s vojenskými poctami uložena do hrobky rodiny Renčínových na ústeckém hřbitově.
V roce 1972 byl v polském městečku Nowosielce na místě, kde býval v době bojů o Dukelský průsmyk polní lazaret, vybudován Památník 2. čs. paradesantní brigády. V roce 2004 byl doplněn pamětní deskou se jmény 142 československých občanů padlých při Karpatsko-dukelské operaci na polském území. Odhalena byla 5. října u příležitosti 60. výročí operace. Mezi jmény je uveden i Antonín Renčín.
Zdroj: www.muzeum-uo.cz/cz/kalendarium