30. října 1913 zemřel hudebník, zpěvák, divadelní ochotník, hudební pedagog a organizátor kulturního života, Julius KOCIAN.

Julius Kocian
Julius Kocian se narodil 22. května 1852 v Ústí nad Orlicí čp. 171 a byl pokřtěn Julius Petr. Druhé jméno měl po otci, který přišel do Ústí nad Orlicí v roce 1827 z moravského Slavkova. Julius byl nadaný sopranista s absolutním sluchem. Ve svých jedenácti letech byl doporučen J. L. Lukesem za fundatistu křižovnického kláštera v Praze a vokalistu kostela křižovníků. Tady byl jeho spolužákem Otakar Ševčík, později proslulý světový houslový pedagog.
Po absolvování učitelského ústavu v Praze nastoupil jako učitel v Ústí nad Orlicí, kde se setkal se starším učitelem Janem Mazánkem a vytvořili spolu nerozlučnou životní dvojici. V roce 1873 dal Julius Kocian podnět k ustavení „Společnosti mladých sil pěveckých a hudebních", z nichž se v roce 1875 vytvořilo pěvecké kvarteto, které se o tři roky později rozšířilo na okteto. V roce 1879 vzniklo z jeho popudu i učitelské septeto, kde Kocian hrál první housle nebo violu.
Oženil se s Marií Korábovou a po dvou dcerách se jim v roce 1883 narodil syn Jaroslav. Do rodiny Korábových se přiženil i jeho přítel Jan Mazánek, který si vzal mladší sestru Marie Barboru.
Julius Kocian si přivydělával vyučováním zpěvu a hry na housle. V roce 1888 knižně vydal houslovou školu „Základové hry na housle" a v roce 1905, již ve spolupráci se synem Jaroslavem, nové doplněné vydání pod názvem „Počátky hry na housle". Julius Kocian byl i aktivním členem spolku dobrovolných hasičů, dlouho patřil mezi „starší" Cecilské hudební jednoty a společně s Janem Mazánkem se zapojil i do činnosti divadelních ochotníků, což jim oběma vyneslo anonymní udání k zemské školní radě, že jako učitelé hrají divadlo.
Jméno Julia Kociana je nejčastěji spojováno se synem Jaroslavem. Byl to právě on, kdo jako první ovlivnil velký talent svého syna a dal mu také první pevné základy ke hře na housle.
Julius Kocian je pochován na ústeckém hřbitově.
Foto: Památník ústeckého divadelnictví 1836-1936. Ústí nad Orlicí, Družstvo pro postavení divadla v Ústí nad Orlicí 1936, s. 24
Zdroj: www.muzeum-uo.cz/cz/kalendarium