Vzpomínka na Františka Štancla

František Štancl.26. září 1963 zemřel v Ústí nad Orlicí ústecký městský kronikář, malíř betlémů a krajinář František ŠTANCL.
František Štancl se narodil 22. ledna 1885 v Ústí nad Orlicí v rodině domáckého tkalce. Řemeslu se vyučil u místního malíře a pozlacovače Josefa Springra. Pracoval pak jako malíř a restaurátor v Praze, ve Vídni, v Brně, v Novém Městě nad Metují a v jiných místech. Získal tak bohaté odborné, umělecké i životní zkušenosti. Po první světové válce, kterou prožil jako vojín sanitní služby na Slovensku, v Alpách a v Rumunsku, se vrátil do domku v Havlíčkově ulici ke své rodině a ke svému malířskému a pozlacovačskému řemeslu. František Štancl vynikal i jako malíř zátiší a portrétů a byl jedním z posledních malířů ústeckých betlémů.
František Štancl byl výraznou osobností ústeckého kulturního života, předním organizátorem výstavní činnosti ve městě, autorem zajímavých statí o historických památkách a vývoji města. Po celou dobu druhé světové války ukrýval před okupanty pamětní desku z budovy muzea (dnes budova radnice) se jmény padlých legionářů. Jeho zájem o historii a kulturu ho přivedl do řad dobrovolných muzejních pracovníků. Vybudování ústeckého muzea věnoval mnoho let nenápadné, často namáhavé a nevděčné práce.
Od roku 1937 do roku 1953 byl městským kronikářem. Za nacistické okupace vedl jednu kroniku „oficiální" a druhou ilegální. Jeho kronikářské záznamy svědčí nejen o širokém rozhledu a zájmu, ale i o jeho přirozeném vypravěčském talentu.
Z jeho malířského díla je ve sbírkách městského muzea mimo betlémových figurek uložen např. portrét starosty Josefa Škarky.
V roce 2003 vydalo městské muzeum knihu „Štancl Václav, Leopold a František".  Mimo krátkých biografií zahrnuje i ukázky z jejich malířského umění. Kniha je stále v muzeu k prodeji.
František Štancl je pochován na ústeckém hřbitově.
Foto: Autoportrét. in. Štancl Václav Leopold a František. Ústí nad Orlicí, Městské muzeum 2003. s. 48.
 Zdroj: www.muzeum-uo.cz/cz/kalendarium