Záměrem výstavy je představit různé druhy jednostopých vozidel, která byla do poštovního provozu často zaváděna již nedlouho po jejich vynalezení. Zatímco i dnes patří jízdní kola mezi běžné poštovní dopravní prostředky, jedno-
stopé stroje s benzínovým motorem prošly poněkud jiným vývojem. „S narůstajícím počtem poštovních automobilů ve venkovských oblastech se jejich počet postupně snižoval, takže v současné době se v majetku státního podniku Česká pošta nachází pouze několik mopedů a skútrů," uvedl kurátor výstavy Zdeněk Horák. Výstavu zahájí bubenické vystoupení Markéty Vedralové a Jana Čápa. Vernisáž doplní komentovaná prohlídka upozorňující na zajímavosti poštovních dopravních prostředků. Výstava potrvá do 4. září.