Když se krajská radní pro školství Jana Pernicová rozhodla síť škol před dvěma lety radikálně zredukovat, narazila na masivní odpor ze všech stran. Kvůli trvalému úbytku dětí chtěla sloučit nebo zrušit deset středních škol, které kraj zřizuje. Kritiku však neustála, konflikty zahlazoval sám hejtman Martin Netolický, od plánu hejtmanství ustoupilo a krajští zastupitelé nakonec nechali na ředitelích škol, ať se s nedostatkem finančních prostředků sami poperou.

Hejtmanství se rozhodlo pomoci poloprázdným technickým školám jinak. Například projektem Technohrátky, jehož cílem je zvýšit počet zájemců o studium. Ještě větší úspěchy má ale přechod na tzv. duální školství, kde školy úzce spolupracují s budoucími zaměstnavateli studentů. Firmy studentům poskytují odborné praxe, nabízejí jim stipendia a zajišťují si tak budoucí kvalifikované pracovníky. Školy naopak získávají moderní vybavení. Několik set tisíc korun také z Pardubic směřuje na prospěchová stipendia nadaným učňům pro žádané obory, jako jsou zedník, kominík, strojník, mechanik, tesař a další.

Typickým příkladem je třemošnická střední škola a odborné učiliště. Před dvěma lety existovaly myšlenky na zrušení školy. Nic takového se nakonec nekonalo a škola začala i díky spolupráci s místní expandující strojírnou Kovolis Hedvikov vzkvétat.

Počet zájemců o dříve nelukrativní obory sice masivním způsobem nevzrostl, ale nejhorší krize je přece jen zažehnána a kraj nedávno ujistil – pravda, před volbami – že žádná další redukce oborů či celých škol už není na pořadu dne. Síť 54 škol, které kraj zřizuje, tak zůstane nejspíš zachována. Dokonce i krajská opozice uznává, že duální školství je krok správným směrem.

„Žádné další úpravy již neplánujeme, v tomto stavu by to mělo zůstat delší dobu," řekla odcházející krajská radní Pernicová. Podle ní se mohou měnit jen jednotlivé učební obory studia, u maturitních oborů zůstane konstantní jejich celkový počet.

Jinou záležitostí, než existenční problémy škol, byly mohutné investice kraje, většinou s vydatnou pomocí evropských fondů. Jen vloni do škol kraj vrazil 380 milionů korun, dvě třetiny toho šly z Bruselu.

Nejvyšší částku si vyžádaly výměny oken a zateplení škol, vznikaly ale i nové laboratoře a byly rekonstruovány desítky odborných učeben, například Vzdělávací centrum pro chemickou bezpečnost a požární ochranu Pardubického kraje při pardubické „chemičárně". Letos v létě pak byly zahájeny stavební práce na celé řadě škol za téměř 35 milionů korun. Mezi největší investiční akce patřila modernizace kuchyně v Domově mládeže na Dukle v Pardubicích za téměř 13 milionů korun, rekonstrukce sociálních zařízení na Obchodní akademii v Chrudimi nebo elektroinstalace na Střední škole zdravotnické a sociální v Ústí nad Orlicí.

V roce 2013 musely o svou existenci bojovat i školy na Orlickoústecku. Záměrem Pardubického kraje bylo sloučit do dvou čtyři střední školy. Do boje se pustily SOU opravárenské v Králíkách, Gymnázium a VOŠ a SŠ stavební v Mýtě, záměr se týkal i školy na Zámku v Žamberku.

Největší kus cesty na poli duálního vzdělávání na Orlickoústecku urazila Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk, jež aktivně spolupracuje s firmou Bühler CZ. Společnými silami loni otevřely nový učební obor obráběč kovů. Žáci se od loňského září pravidelně vzdělávají přímo ve firmě – v tréninkovém centru – a pracují na konkrétních výrobcích. „Žádný výrobek nebude na vyhození, ale bude sloužit jak jim, tak například žákům základních škol, kteří k nám také budou docházet ´na dílny´. Později, asi od konce prvního ročníku, se budou učit na výrobcích, které jsou přímo určeny zákazníkům, a tak to bude ve druhém i ve třetím ročníku," vysvětlil na startu minulého školního roku vedoucí tréninkového centra Stanislav Hudák.

Loni v září se zrodila spolupráce Střední školy automobilní Ústí nad Orlicí s firmou SOR Libchavy. Jimi podepsaná smlouva mimo jiné obsahuje stipendijní podmínky pro studenty školy, které bude v plné výši hradit významný výrobce autobusů. Smlouva se týká například bezplatného poskytování dílů a součástek určených pro výuku, umožnění exkurzí pro odborný i teoretický výcvik studentů, náboru žáků či úpravy vzdělávacích programů dle potřeb společnosti. „V rámci spolupráce jsme pro studenty druhých a třetích ročníků oborů autotronik a mechanik opravář připravili stipendijní programy. Studenti třetích ročníků tak mohou při průměru nižším než 1,5 získat až dva tisíce korun měsíčně, přičemž platí, že nemohou mít sníženou známku z chování nebo neomluvenou absenci," uvedl generální ředitel společnosti Jaroslav Trnka.

Průmyslová střední škola Letohrad nabízí stipendia ve všech vyučovaných učebních oborech: nástrojař, strojní mechanik, elektrikář -silnoproud/slaboproud,

elektromechanik pro zařízení a přístroje. Žáci mohou od firem sdružených do Konsorcia získat až 2 tisíce korun měsíčně. Učni oboru strojní mechanik (zámečník) a nástrojař mohou získat také stipendium poskytované Pardubickým krajem, a to až 600 Kč měsíčně.
Finanční motivaci a jistotu uplatnění na trhu práce studentům nabízí také českotřebovská VOŠ a SŠ technická. V rámci praktické přípravy žáků v žádaném oboru zámečník spolupracuje škola s několika významnými firmami. Podle studijních výsledků žáci navíc dostávají stipendium, které ve třetím ročníku dosahuje až 600 korun.

Držíme se, říká ředitelka ohroženého učiliště

Králíky – Hrozba sloučení visela nad Středním odborným učilištěm opravárenským Králíky, které nabízí jediný učební obor opravář zemědělských strojů. Když byla odvrácena, škola chytila druhý dech. Začalo se rekonstruovat a rozvíjí se spolupráce s firmami.
„Naplnili jsme dvě třídy, držíme se, i když by to mohlo být lepší," říká na začátku nového školního roku ředitelka školy Petra Doubravová. Nabízený obor si vybraly asi čtyři desítky žáků. Motivováni jsou stipendiem i možností uplatnění po škole, kterou jim zaručují spolupracující firmy. Žáci jezdí na odborný výcvik do firmy Vysokozdvižné vozíky Červená Voda, rozvinutá je i spolupráce s autoservisem v Mladkově. V těchto dnech bude ředitelka jednat také se zástupcem prodejce zemědělské techniky nebo textilkou z Bílé Vody. Případná spolupráce by pro školu znamenala příspěvky na pracovní pomůcky nebo další stipendia.
„Prospěchové stipendium poskytuje žákům náš zřizovatel, Pardubický kraj. Je pro ně motivující a daří se jim na něj dosáhnout. Musí mít z odborného výcviku jedničku nebo dvojku, celkově musí prospívat a nesmí mít žádná kázeňská opatření," vysvětluje ředitelka.
O prázdninách na učilišti pokračovala rekonstrukce domova mládeže, nová je také vzduchotechnika v kuchyni, mění se kotle i osvětlení.