„Rada Pardubického kraje na svém pondělním jednání vzala na vědomí rezignaci ředitelky Michaely Tomanové. Krajští radní zároveň vyhlásili výběrové řízení na jejího nástupce,“ sdělil mluvčí kraje Dominik Barták.

Michaela Tomanová důvody svého odstoupení nekonkretizovala. Postěžovala si pouze na narůstající časovou náročnost obou funkcí, které v ústavu vykonávala. „V současné době je pro mne primární odbornost, kterou bych i nadále rozvíjela v rámci rehabilitačního ústavu a ráda bych se více věnovala pacientům,“ uvedla.

Pravděpodobnějším důvodem jejího odstoupení je skutečnost, že od minulého týdne čelila otevřené nedůvěře vedení Pardubického kraje kvůli množícím se stížnostem zaměstnanců.

Brandýs neohlášeně navštívil hejtman Martin Netolický, který na adresu ředitelky nešetřil kritikou. „Zjištění na místě potvrdila řadu podnětů, které jsem mohl vidět na vlastní oči. Poté se rozjel kolotoč, kdy se začali ozývat stávající i bývalí zaměstnanci z celého kraje,“ uvedl Netolický.

Krajští radní následně rozhodli o provedení personálního auditu, který se má zaměřit na firemní kulturu a mezilidské vztahy. Současně na návrh hejtmana souhlasili se změnou platového výměru a snížili ředitelce osobní ohodnocení.

„Krajské samosprávě záleží na tom, aby příspěvkové organizace fungovaly v klidné atmosféře a poskytovaly kvalitní zdravotní péči. Vítám proto rozhodnutí paní ředitelky Tomanové jako vstřícný krok k nastolení normální pracovní atmosféry,“ uvedl Netolický.

Odchod ředitelky vnímá jako vstřícný krok i krajský zdravotní rada Ladislav Valtr. „Gradace informací v posledních týdnech a dnech znamenala neúnosný tlak na všechny, zejména pak na paní ředitelku, a tím potřebu zásadního a rychlého řešení. Chci ubezpečit, že plánovaný personální audit zaměřený na vnitřní procesy a jejich zlepšení však tímto krokem není nijak dotčen,“ ujistil Ladislav Valtr.

Někteří bývalí zaměstnanci byli bezprostředně před rezignací ředitelky k nápravě, kterou slibuje Pardubický kraj, neskrývaně skeptičtí. „Již před třemi roky jsme byly na kraji se stížností na paní Tomanovou. Ničeho jsme nedosáhly. Postup byl úplně stejný jako teď,“ okomentovala facebookový příspěvek Martina Netolického někdejší zaměstnankyně.

Vyčítá hejtmanovi, že jednání na kraji, na kterém byly s manažerkou ošetřovatelské péče a hlavní sestrou pozvané, se neúčastnil. „Předložily jsme spoustu materiálů a petici na odvolání paní Tomanové. Ale byla to taková fraška, kde nám bylo naznačeno, že jsme se asi zbláznily manželku pana Tomana takto poškozovat,“ pokračuje bývalá vrchní sestra.

Michaela Tomanová je manželkou zakládajícího člena ODS, někdejšího poslance, náměstka ministra dopravy a krajského zastupitele Ivo Tomana, který byl v roce 2008 krátce i hejtmanem Pardubického kraje.

Kromě brandýského ústavu šéfuje Michaela Tomanová soukromé pražské Infinity Clinic. Podle výroční zprávy je klinika, která funguje od roku 2016, detašovaným pracovištěm rehabilitačního ústavu.

"Rehabilitačnímu ústavu bylo Magistrátem hlavního města Prahy vydáno Rozhodnutí o oprávnění k poskytování zdravotních služeb, což požaduje zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách. Ve zřizovací listině rehabilitačního ústavu není o tomto pracovišti žádný záznam. Rovněž rada kraje v době vzniku zařízení nepřijala žádné usnesení," upřesnil na dotaz Deníku mluvčí kraje Dominik Barták.