Program porady byl bohatý. Jednalo se například o rozpočtech jednotlivých zařízení, problematice účetnictví, prevenci a výchově ke zdraví nebo vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.