Jejich neopodstatněný odpor vůči šíři vozovky nebo výšce obrubníků a podobným věcem není adekvátní. Jejich opovrhování většinovým demokratickým hlasováním zastupitelstva města je nerespektováním vůle většiny zastupitelů, kteří byli řádně zvoleni a zastupují zde občany. Takový velký odpor vůči tak krásné věci, která zde velmi chybí, jakou je park v centru města. Tak si říkám, jaký motiv je k tomu vede a napadá mě jediný motiv. A sice ztrátu tohoto území pro jejich budoucí privátní plány. A taková ztráta území třeba pro architekta ve skutečnosti znamená jediné – ztrátu honoráře z budoucí zakázky v daném území.
Místní politikové mohou však být motivováni velmi různě pro boj za neuskutečnění parku v centru města za evropské peníze. Nabízí se mnoho hypotéz, ale s tím nechť se popere svědomí každého z nich. Vedení města plní pouze svou pracovní povinnost. A tou je naplnění usnesení zastupitelstva města, které již 4 x svou drtivou většinou kladně odhlasovalo realizaci Kociánky. Podle většiny zastupitelů města Ústí nad Orlicí Kociánka musí být. Skupince odpůrců, kteří mají patrně pocit, že jejich pár rukou má větší váhu než většina zastupitelů, strašně záleží na tom, aby město přišlo o cca 40 milionů z fondů EU. Jestli se jí to podaří, bude osobně každý z nich odpovědný za ztrátu této částky.
A já se ptám vedení města a vás, pane starosto, zda tuto partičku, v případě ztráty oněch cca 40 milionů, o tuto částku bude žalovat?
Jsou to téměř titíž lidé, kteří již městský rozpočet v minulém volebním období připravili cca o 20 až 30 milionů za neprodej louky v Hylvátech řetězci Tesco, protože překážel jejich obchůdkům v centru města. Tesco přesto vstoupilo do města z letohradské strany, koupilo pozemky od soukromníků, město přišlo o 30 milionů a Hylváty o obchodní centrum. Jestli k tomuto třicetimilionovému manku přidají ještě 40 milionů za jejich ničím neopodstatněné udávání Kociánky, bude mít tato povedená partička na kontě sedmdesátimilionovou díru do rozpočtu města v průběhu několika málo let. Je to svým způsobem velmi destruktivní rekord. A to už ostatní města v okolí o nás mluví jako o Kocourkově, kde miliony vyhazujeme oknem a pak nezbývají peníze na další důležité věci v okrajových částech města jako jsou třeba Kerhartice, kde je zapotřebí spoustu oprav a investic. A tito pánové by chtěli kandidovat do příštích komunálních voleb! Voliči by si takto angažované zastupitele měli dobře zapamatovat. A ve volbách jim vystavit účet se záporným znaménkem.

KAREL PRAŽÁK
předseda osadního výboru městské
části Kerhartice v Ústí nad Orlicí

Poznámka redakce:
Dopis, který autor poslal ústeckému starostovi a také redakci Deníku, je reakcí na materiál „Lidé by se měli vehementně ptát…“, který Orlický deník zveřejnil 19. listopadu.