Protože zastupitel Řeháček ve svém příspěvku nesděluje ucelenou informaci, nezbývá mi než reagovat. Odkup kamenné sochy P. Marie s dítětem projednalo a schválilo Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí na svém zasedání dne 9. 11. 2015. V rámci diskuze byl odkup odůvodněn podáním žádosti o dotaci, protože jednou z podmínek dotačního titulu je prokázání vlastnických vztahů k dané věci. Město touto žádostí navazuje na již realizovaný projekt „Po stopách kulturního dědictví", v rámci kterého bylo na jaře loňského roku obnoveno a restaurováno šest drobných sakrálních památek v katastru Knapovce a Dolního a Horního Houžovce. Součástí projektu byla instalace informačních tabulí a turistického odpočívadla. Na realizaci získalo město dotaci ve výši 85 % celkových nákladů z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – PR. Tolik na vysvětlenou.

Poslední odstavec zastupitele Řeháčka také upřesním. Zastupitelstvo o odkupu rozhodlo poměrem hlasů Pro: 25, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 1. Usnesení tedy bylo přijato nejen hlasy vedení města, ale také všemi přítomnými zastupiteli Ústí 2014, TOP 09 a KSČM. Dovolím si tedy tvrdit, že zastupitelé hlasující „Pro" neukojili své náboženské nadšení na úkor městské pokladny. Naopak, hlasovali podle svého svobodného názoru s vědomím, že záchrana kulturního dědictví města je nadstranická a pro další generace důležitá a zavazující. Takových zastupitelů si osobně vážím. Takovým zastupitelům děkuji.

Petr Hájek, zastupitel za SNK Oušťáci

Článek Ing. Jaroslava Řeháčka si můžete přečíst zde.