Dne 5. 10. 2010 jsem se těšil na vystoupení pana Jaroslava Svěceného v rámci VIVALDIANNO TOUR 2010. Začátek vystoupení byl naplánován na 19.15.

Nejdříve panu Svěcenému poděkoval za propagaci města starosta Ústí nad Orlicí pan Richard Pešek. Jaroslav Svěcený pozdravil zaplněné hlediště kulturního domu a byl připraven pozvat muzikanty na jeviště.

Poté bohužel následovalo vystoupení zástupce vedení firmy Tepvos, který, podle mého názoru velmi nepřesvědčivým a nabubřelým způsobem, prezentoval blíže neuvedené údajné úspěchy jeho firmy. Na promítacím plátně byl vidět nápis „10 let Tepvosu“. Tepvos - obchodní rejstřík.

Po ukončení projevu se spustilo promítání prezentace firmy s hlasitou hudbou. Po 10 minutách čekání na konec, kdy na plátně jezdily multikáry a pobíhali pracovníci firmy Tepvos, se v sále ozval pískot. Připojil jsem se a sál jsem opustil. Na chodbě zmateně pobíhalo několik organizátorů a stál zde také pan Svěcený, v jedné ruce kapesník a v druhé ruce svůj mistrovský nástroj. Celých dvacet minut nebyl nikdo schopen tuto prezentaci zastavit a plný sál diváků nevěřil svým očím.

Pak se to, ale stalo, Vivaldi, Svěcený, Dvořák a další účinkující začali hrát a bylo jasné, jak nádherná věc může být takový hudební zážitek ve srovnání s ubohým, urážlivým a vrcholně nevkusným pokusem prezentovat firmu Tepvos.

Děkuji všem muzikantům za nádherný zážitek a omlouvám se panu Svěcenému, že jsem nemohl učinit víc.

Akce byla zveřejněna na stránkách Klubcentra Ústí nad Orlicí, vstupné bylo 200,-.

Na informaci o 30 minutové prezentaci firmy Tepvos jsem nikde nenarazil http://www.klubcentrum.cz/np10.htm.

Petr Forejt, Česká Třebová (kpf@centrum.cz)