Práce trvaly od loňského podzimu se zimní přestávkou až dosud, celková hodnota díla činila 2,24 milionu korun. Bylo to mnohem více než původní předpoklad, ovšem v průběhu stavby se zjistilo, že nepůjde jen o výměnu krytiny, ale že musí být provedena celková rekonstrukce krovu. V průběhu prací byl také vyčištěn unikátní hodinový stroj, vyměněna okna, římsy, pozinkované plechy, instalováno nové elektrické vedení. Do báně věže byl v závěru oprav vložen opis staré pamětní listiny z roku 1880 a nová pamětní listina. „V letech 1997, 2002 a 2006 byla Choceň postižena povodněmi. Abychom před nimi do budoucna Choceň uchránili, začneme na jaře roku 2008 stavět protipovodňové hráze,“ končí text nového dokumentu určeného budoucím obyvatelům města. (jh)