Původní návrh, který vyvolal u nemalé části obyvatel Ústí odpor, počítal se zprůjezdněním ulice v obou směrech. Lidem se však záměr radnice nelíbí. Vadí jim zamýšlené kácení stromů, které by měly ustoupit novým parkovacím místům, a nárůst provozu přímo pod okny základní školy. Polská ulice byla až dosud neprůjezdná, vjezd mají povolený jen rezidenti a dopravní obsluha. Na vyústění do náměstí Svobody je Polská ulice už od osmdesátých let přehrazena zábradlím.

Radnice pod tlakem veřejnosti původní plány přehodnotila. Ze tří zamýšlených řešení se po veřejném projednávání, které proběhlo letos v září, stalo pět. "Projektant zpracovává požadovanou variantu možného propojení Polské ulice s ulicí U Hřiště," nastínil starosta Petr Hájek. Město má rovněž k dispozici měření intenzity dopravy, které nyní vyhodnocuje. Studie by podle starosty měla být hotová do měsíce. Poté ji město ve veřejné debatě opět předloží občanům k projednání.

Podle aktuálně rozpracované varianty by příjezd k plaveckému bazénu vedl z Letohradské ulice jednosměrně ulicí U Hřiště. Dále by směřoval po nově vybudované komunikaci přes stávající asfaltové hřiště za plaveckým bazénem a Polskou ulicí by se vyjíždělo přes kruhový objezd zpátky na Letohradskou. Zbylá část Polské ulice směrem k obchodnímu domu Nová Louže by zůstala tak jako dosud neprůjezdná.

Aktivisté, kteří protestovali proti zprůjezdnění ulice, čekají, s jakým řešením radnice přijde. "Co bude s horní částí ulice, zatím nevíme. Propojením Polské s ulicí U Hřiště by se škole i sídlišti ulevilo, ale pokud by horní část ulice byla dvousměrná, bude to pro školu problém," upozorňuje Martina Rollerová, která je iniciátorkou veřejné debaty s městem.

V hledání budoucího dopravního řešení se střetávají různé zájmy. Družstvo Konzum, které provozuje obchodní centrum Nová Louže, by otevření ulice dopravě uvítalo. Stejně jako někteří rodiče, kteří vozí svoje děti do školy auty. Na druhé straně je zájem základní školy, který podle Martiny Rollerové jediný splňuje podmínku veřejnosti. Vedení školy se debaty o budoucí podobě ulice překvapivě nijak neúčastní.

Zcela stranou prozatím zůstává varianta, která je součástí dlouhodobé strategie města a počítala s přebudováním Polské ulice na pěší zónu. ,,Ta byla v minulosti vytvořena na základě názorů občanů jako součást projektu Město pro lidi. Realizace této varianty by od města byla prozíravá, jelikož narůstající dopravě nelze ustupovat věčně. V některých městech již nadměrnou dopravu u škol řeší, tak proč tomu u nás nepředejít," uzavírá Martina Rollerová.