Výzvu k podávání návrhů město Žamberk vypsalo včera. Cenu za záchranu lidského života, propagaci a zviditelnění města či za mimořádné tvořivé vědecké, technické, umělecké, sportovní, publicistické a veřejně prospěšné výkony radnice uděluje od roku 2011. Nominace mohou lidé posílat do konce srpna.

Za osm let radnice ocenila 29 osobností. Vloni Cenu získaly Hana Hurdesová, Milena Šímová a Marie Lesáková.