S prvním místostarostou Žamberka Petrem Novotným hovořil zejména o zajištění akutní péče ve spádové oblasti Orlickoústecké nemocnice. Poté navštívil odborný léčebný ústav Albertinum, kde s ředitelem projednal záměr zřízení nové interní a geriatrické ambulance. Hovořili spolu mj. o nezbytných investicích do rekonstrukce objektů tohoto zdravotnického zařízení. Do Albertina se radní v únoru vrátí, aby se podrobně seznámil s jeho chodem.
Další zastávkou Martina Netolického byl Lanškroun, kde se setkal se starostkou Stanislavou Švarcovou a místostarostou Bohumilem Bernáškem. „V Lanškrouně jsem vedení města pokorně požádal, aby se zabývalo případnými žádostmi Orlickoústecké nemocnice a předem nevylučovalo finanční pomoc. Je mi jasné, že místní samosprávy nejsou vlastníkem nemocnic, ale měly by si uvědomit, že nemocnice slouží také občanům jejich města,“ uvedl Netolický. V řadě míst v kraji je patrná snaha přispět na přístrojové vybavení nemocnic. Žádosti budou o to naléhavější, až skončí v Ústí nad Orlicí životnost diagnostických přístrojů z roku 2004. Osm let jsou využívány ve čtyřiadvacetihodinovém provozu a jejich obnova se dá v brzké době očekávat.

(tz, zr)