Jak tomu předejít? Nejen o tom byla beseda, která se konala minulý čtvrtek ve vysokomýtském S-klubu ve Vile Marie. Rady, jak mají postupovat, seniorům dali zástupkyně vedoucího oddělení policie v Mýtě Šárka Vlčková a také Tomáš Salášek z odboru sociálních věcí.

Oba besedující jsou členy skupiny prevence kriminality, která ve městě působí už od roku 2009. Cílí nejen na seniory, ale i na mládež.

Radili, jak předejít maléru.Zdroj: archiv města