Půl roku je v provozu měřicí zařízení zaznamenávající rychlost projíždějících dopravních prostředků na silnici I/35 na okraji města. Za tu dobu zjistilo neuvěřitelný počet „hříšníků“, kteří projížděli místem vyšší rychlostí, než je stanoveno.

Nehod neubylo

„Celý systém je několik týdnů funkční, už z radnice odešel první velký balík s informacemi o přestupcích těm řidičům, kteří by měli zaplatit pokutu, případně se rozhodnou proti pokutě se bránit. Je to tím pádem ten potřebný standardní proces. Dostáváme se do poslední fáze, kdy po stránce technické, administrativní i legislativní je vše vyřešeno. Řidiči buď zaplatí určenou pokutu, nebo budou mít námitky, že došlo k chybě a podobně. Pověřený úřad řidiče v takovém případě vyzve, aby se dostavil k úřednímu projednání záležitosti,“ zhodnotil starosta města Martin Krejza momentální stav.

Spousta řidičů může být z velké dálky, doslova ze všech částí republiky, nikoliv jenom z okolí. „Pokud bude mít řidič námitku, bude ho to stát cestu na náš pověřený úřad a čas. Co se týká cizinců, těm přestupky zřejmě projdou, zahraniční řidič je samozřejmě již dávno někde za hranicemi, těžko ho tam zjistíme,“ dodal starosta.

Situace se bezpochyby zatím nezlepšila a ani nezlepšuje, na „pětatřicítce“ přibyla za několik posledních měsíců spousta automobilů, mezi nimi také kamionů, a to dokonce i v sobotu a neděli, což je nejvíce zarážející. Dopravních nehod na úseku silnice I/35, který prochází Vysokomýtskem, docela určitě neubylo, v tomto směru tudíž zavedení bodového systému před více než rokem nápravu nepřineslo.

Měřicí zařízení bylo instalováno firmou Czech Radar CZ zkušebně na několik dnů již vloni koncem listopadu, naostro se pak „rozjelo“ ve druhé polovině ledna. Počet řidičů, kteří projížděli místem rychleji (zvláště večer a v noci), než je nastavena v zařízení rychlost, přesáhl do těchto dnů již podstatně tři tisíce.