Průjezd zvýšenou rychlostí kolem radaru v Husově ulici může znamenat pro řidiče automobilů již citelný zásah do rodinného rozpočtu. Teprve od října je totiž správní řízení s přestupcem vedeno legálně. Takže přes tři a půl tisíce přestupků zaznamenaných během tří měsíců v první polovině letošního roku zůstalo pouhou statistikou.

A bude jich víc!

„Záznamové zařízení fungující od počátku roku nesplňovalo plně legislativní podmínky, proto nedošlo k postihu finančnímu ani bodovému. Nyní je však vše v pořádku a záznam je hodnocen jako legální důkaz. Předtím se na provozu stacionárního zařízení pro měření rychlosti vozidel podílela ´třetí osoba´, neboli další odborná firma, nyní již provádí nastavení radaru městská policie,“ uvedl Vladimír Běloušek, vedoucí odboru dopravních a občanských agend. Teprve ti řidiči, kteří projížděli kolem radaru po 1. říjnu, se mohou obávat, že jim do tří měsíců přijde zjištění o přestupku.

V prvním kole jsou osloveni provozovatelé vozidla, teprve potom se jedná s přestupcem, jehož přijíždějící vozidlo bývá zachyceno na fotografickém záznamu ve čtyřech fázích. „Podoba řidiče je velmi dobře vidět, jen malé procento fotografií je zkažených tak, že není možné vozidlo identifikovat,“ poznamenal Vladimír Běloušek. Podle něj má radar i velký preventivní účinek, proto byl vybrán nejprve na místo poblíž přechodu hojně využívaného dětmi ZŠ a ZUŠ. Mobilní radar by měl v budoucnu sloužit i v dalších ulicích města.