„S krajským úřadem, Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky, firmou Transconsult a obcemi jsme jednali o koridoru R 35, konkrétně v úseku od Ostrova na okraji Chrudimska kolem Vysokého Mýta ke Džbánovu před Hrušovou. Ale také o přivaděči z komunikace R 35 od Vysokého Mýta k Chocni a kolem ní dále na Žambersko. Starostové obcí vznesli některé připomínky, všechny dostane zpracovatel dokumentů. Pro naše město je velmi důležitá skutečnost, že z návrhu vypadlo připojení křižovatky silnic u nemocnice a marketu Lidl s plánovaným silničním přivaděčem z dnešní ´pětatřicítky´ směrem k Chocni. Údajně se jedná o nepřiměřené náklady na tuto stavbu. Vysoké Mýto mělo velké výhrady k navrhovanému řešení silničního přivaděče ve čtvrti Lipová, známé i jako Limperka,“ uvedl podrobnosti z nejnovějšího jednání o podobě budoucí komunikace místostarosta Vysokého Mýta František Jiraský.

Ačkoliv se to na první pohled možná nezdá, nepůjde v žádném případě o jednoduchou stavbu a zásah do okolní krajiny u Vysokého Mýta. Navrhovaná trasa přivaděče z R 35 dále do hloubi Orlickoústecka je jednou z variant, rozhodnou také případně potíže a řešení, jak by se křížila rychlostní komunikace, respektive přivadeč s cyklostezkou z Vysokého Mýta ke Šnakovu, s železniční tratí Choceň - Vysoké Mýto i s dosavadní silnicí číslo 35. V úvahu by přicházely ještě jiné varianty budoucího přivaděče.

Důležité ovšem je, že se o trase vlastní komunikace a přivaděče, jenž spojí severní část Orlickoústecka s připravovanou páteřní komunikací, dále jedná, především vzhledem k tomu, že málem každý měsíc vzrůstá provoz vozidel na nynější silnici I/35 a zatěžuje Vysoké Mýto, Hrušovou a Litomyšl stále hrozivějším tempem.

Jiří Koníček