Náklady odhaduje na čtvrt milionu korun. Důležitou akcí je i první etapa zřízení bezdrátového rozhlasu, který pracuje v systému VISO a umožňuje napojení na jednotný systém varování a vyrozumění obyvatelstva, budovaný ministerstvem vnitra a hasičským záchranným sborem. Původní obecní rozhlas z počátku sedmdesátých let minulého století dosluhuje a navzdory zvyšujícím se nákladům na opravy jeho spolehlivost klesá. „Proto bude během dvou let nahrazen moderním zařízením umožňujícím zasílání SMS zpráv i další funkce,“ objasňuje starosta. Pro letošní rok je vyčleněna částka 260 tisíc korun.

Další akcí se stane údržba ojedinělé lipové aleje v centru obce. Hrušovští podali žádost o dotaci z operačního programu Životního prostředí, protože náklady na nezbytné zajištění bezpečnosti občanů a majetku a také prodloužení životnosti aleje přesahují sedm set tisíc korun. „V současné době připravujeme další žádosti. Vždyť jen náklady na opravy obecního majetku a místních komunikací odhadujeme na 17,5 milionu korun,“ uvádí Procházka s tím, že samozřejmě nejde o záležitost jediného roku.

Drobnější částky budou letos použity například na nákup dalšího kontejneru na tříděný odpad, pohonné hmoty a technické vybavení zásahové jednotky dobrovolných hasičů, rovněž na drobné kulturní a sportovní akce, jakými jsou ochotnické divadelní představení či soutěž v nohejbalu. Zhruba na čtyřicet tisíc korun přijde údržba veřejných prostranství, sekání trávy a údržba hřbitova.

V rámci protipovodňových opatření Hrušová rekonstruovala dva propustky na místní komunikaci, které výrazně zmenšovaly průtočný profil a způsobovaly zaplavování části obce při prudkých srážkách. Rekonstrukce stála přibližně 400 tisíc. „Opatření kolem řeky Loučné jsou zpracovávána společně s Vysokým Mýtem, projekty jsou připraveny. Jejich realizace je však otázkou peněz a času. Na přípravě se obec finančně nepodílela,“ doplňuje hrušovský starosta.

(pá)