Přesně v poledne 27. prosince zaplnilo 370 poutníků kostel, aby si společně zazpívali. Na kůru nechyběl doprovod lanškrounských muzikantů. Kouzelnou a milou atmosféru doplnily hořící svíčky v rukou účastníků. Úsměv na tvářích všech vykouzlil motýl, který se probudil teplým dechem přítomných a z kapličky uprostřed obletěl celou loď kostela, aby znovu usnul zimním spánkem za hlavním oltářem. Byl to takový symbol míru, svobody a pohody.

Příchod Tří králů zvěstoval nejen přání všem přítomným: Pokoj v srdci a pevný krok po celý rok 2018, ale zároveň byl předzvěstí solidarity s těmi, kteří potřebují pomoc. A protože výnos této tříkrálové sbírky se vždy daruje konkretním lidem, poputuje vybraná částka více než čtrnáct tisíc korun do rodiny paní Hotmarové z Třebařova, která se stará o tři děti postižené autismem. Poděkování patří všem, kteří pomohli. Po hodině se lidé rozcházeli s vědomím, že vzájemná setkávání, přátelství a porozumění je darem do dalších dnů nového roku.

František Teichmann st.