Některé farnosti od pořádání mší na Štědrý den raději upustily, nebude například v Lanškrouně. Zdejší farář Zbigniew Czendlik si nedokázal představit, jak by vybíral úzký okruh věřících, kteří se na jednu z nejnavštěvovanějších mší v roce dostanou. „Osobně se mi to nelíbilo,“ konstatoval. „Pro nás je důležitý Boží hod vánoční, budu mít více mší, přidávám, mše bude i na Štěpána, aby ti, kteří chtějí vánoční svátky oslavit v kostele, tuto možnost měli,“ dodal farář.

Bohuslužby přenáší on-line

Některé farnosti, například Římskokatolické děkanství v České Třebové, spustilo na bohoslužby rezervační systém. Věřící si museli své místo zarezervovat pomocí webových stránek. Kapacita se plnila velmi rychle. V kostele v Ústí nad Orlicí se budou konat dvě mše za sebou, každá pro 75 let lidí a zájem by byl několikanásobný. Ústecká farnost však nabídne věřícím on-line přenos ze mše na svém YouTube kanálu, odsloužena bude na Štědrý den od 15.30 hodin. S on-line přenosy začala ústecká farnost už na začátku druhé vlny epidemie.

„Byl o ně velký zájem, máme pozdravy lidí z celé republiky. Připojeno bylo třeba i tři sta, čtyři sta rodin. Protože počet věřících v kostele je nadále omezený, zájem o on-line přenosy trvá, proto v nich pokračujeme,“ uvedl ústecký děkan Vladislav Brokeš. On-line by měl být přenášen i letošní živý betlém, který je plánován na sobotu od 17 hodin a nebude přístupný veřejnosti. Komplikovaná doba je příležitostí hledat nové cesty pro setkávání. „Museli jsme se dovybavit, abychom mohli on-line bohoslužby zprostředkovávat. Zároveň se snažíme dávat dětem na webové stránky pracovní listy, aby při mše svaté mohly namalovat nějaký obrázek a poslat nám ho. Zkrátka se snažíme zavádět i interaktivní prvky,“ dodal Vladislav Brokeš. Protože život se přesouvá ven, letošní novinkou v parku u kostela je betlém, který vznikl ve spolupráci s ústeckými betlémáři dvacetinásobným zvětšením figur z Cibulkova betlému z kostela Nanebevzetí Panny Marie.