"V březnu začaly nezbytné uzavírky spojené s budováním přeložek silnic nižších tříd. V rámci hlavního stavebního objektu se provádělo zlepšování podloží trasy dálnice, realizovaly se první násypové vrstvy a štěrkové piloty v místech založení mostů. Zároveň probíhaly přípravné práce pro založení mostů a práce na dočasných a přístupových komunikacích, nezbytné přeložky stávajících a pokládky nových vedení inženýrských sítí. V květnu pak probíhaly hrubé zemní práce, práce na spodní stavbě mostů. Pokračuje budování přeložky plynovodu a probíhá pokládka potrubí," uvedlo na svém webu Ředitelství silnic a dálnic na konci května.

Fotograficky jsme ZDE referovali o stavu prací k počátku května a ZDE se můžete podívat na video z dubnové fáze stavby.