Na základě konkrétních připomínek jsme položili všem osmi „jedničkám" kandidátek podaných a zaregistrovaných v Ústí nad Orlicí tři otázky:
1. Jaký je váš názor na problematiku hazardu v Ústí nad Orlicí. Jste, či nejste pro jeho úplný zákaz?
2. Obyvatelé města negativně vnímají patovou situaci, v níž je v současné době rekonstrukce ulice T. G. M. v samém centru Ústí. Jak byste ji řešili?
3. Je podle vás ještě nějaká šance na smysluplné využití nádražní budovy na hlavním ústeckém nádraží, která je kulturní památkou?

Tomáš Teplý
Nezávislí s podporou TOP 09
Tomáš Teplý.
1. Hazard a drogy jsou závislosti. Závislosti stejně nebezpečné. Je tu jeden malý rozdíl: město, stát a společnost hrací automaty tolerují. Naše město s firmami provozujícími automaty v minulosti uzavřelo písemné smlouvy. Je nutné tyto smlouvy vypovědět, protože hazard a drogy jsou stejně nebezpečné.
2. Ulici T. G. Masaryka bych nechal okamžitě opravit!!! Měla být opravena již před několika měsíci. Osobně nechápu, jak je toto možné. Hlavní příjezd do centra našeho města připomíná spíše westernovou vylidněnou ulici. Jen vítr, prach a poletující papír. Je to smutné.
3. Stará dáma? Pevně věřím, že se ve vedení našeho města objeví někdo, kdo vdechne staré dámě život. Stejně tak, jak se to povedlo v případě hylvátského pivovaru. A upřímně si myslím, že to nebude tak těžké. Vždyť se o „NÍ" mluví už i v Praze.

Petr Hájek
Sdružení nezávislých kandidátů – Oušťáci
Petr Hájek.
1. Všichni víme, že v současné podobě je hazard provozován na základě platné legislativy ČR. Proto by se měl hazard systémově řešit změnou příslušných zákonů na úrovni parlamentu. Samozřejmě vnímám aktivity těch, kteří na problematiku hazardu v našem městě upozorňují a domáhají se jeho úplného zrušení, ale nevím, za jak velkou skupinu občanů mluví. Z těchto důvodů podporuji vyhlášení místního referenda s jednoznačnou otázkou. Hazard v Ústí nad Orlicí ANO nebo NE. Jedná se o zásadní rozhodnutí a každý občan by měl dostat možnost vyjádřit svůj názor.
2. Situace není patová. Rozhodne Krajský úřad Pardubického kraje. Za sebe s čistým svědomím mohu prohlásit, že jsem udělal maximum možného. S dotčenou veřejností jsem několikrát osobně jednal a při projednávání záměru rekonstrukce v radě a zastupitelstvu města jsem podpořil jejich návrhy. Demokracie je také o respektování většiny, což se ne vždy každému hodí. Osobně nemůžu stávající situaci řešit jinak, jakákoliv změna přísluší pouze zastupitelstvu města.
3. Naděje umírá poslední. Stále vidím šanci na rekonstrukci a smysluplné využití. Lidé, kteří ještě dnes volají po demolici budovy, si neuvědomují, že taková možnost není. Nikdo nezbourá kulturní památku a ministerstvo kultury na svém prohlášení trvá a nehodlá jej měnit. Takže než čekat na postupnou devastaci, je potřeba spojit síly a hledat cestu k opravě. O to se snažím celé čtyři roky.

Lukáš Cindr
Strana soukromníků ČR
Lukáš Cindr.
1. Co se týká hazardu, jsem stoprocentně zastáncem zrušení automatů v tomto městě i celé republice. Tato „záliba" zničila již spoustu rodin a dohnala mnoho lidí, v tom lepším případě, k bankrotu.
2. Rychlá oprava komunikace a přilehlých ulic. Myslím si, že toto město podcenilo opravu komunikací. O rychlosti oprav se nedá snad ani mluvit, některé komunikace jsou tu minimálně půl roku rozkopané a přejezd přes ně je tak o zničení pneumatik, zejména ulice T. G. Masaryka do náměstí je odstrašující.
3. Zde bych si položil spíš jinou otázku, a to je: Mají zájem občané Ústí nad Orlicí o tuto budovu? Není mi moc jasné, z jakého důvodu je postaveno hlavní nádraží zcela mimo město Ústí nad Orlicí. Využití této budovy bych viděl např. jako železniční muzeum…

Jiří Preclík
ČSSD
Jiří Preclík.
1. Otázka hazardu je velmi složitá, každý z nás má na ni jiný názor. Do hazardu nespadají pouze výherní automaty různých druhů, ale také sázení na sport, loterie, tomboly…
Problém, který řeší většina měst a obcí, jsou výherní automaty. V otázce výherních automatů jsem pro jejich úplný zákaz na území města. Hlavní důvody mého rozhodnutí jsou prevence (osoba nemůže začít hrát, když není kde) a sociální dopady na rodiny. Nutné je si však uvědomit, že hrací automaty nezmizí mávnutím kouzelného proutku přijetím obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území města Ústí nad Orlicí, ať už okamžitým nebo postupným zákazem. Přesto pevně věřím, že co možná v nejkratší době.
2. V současné době nezbývá nic jiného než vyčkat na rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje v otázce odvolání proti vydanému stavebnímu povolení. Na základě rozhodnutí krajského úřadu pokračovat v komunikaci s občany dotčené lokality s cílem úspěšné rekonstrukce ulice T. G. Masaryka.
3. Jak se říká: Šance umírá poslední. Pevně věřím, že se v budoucnu najde smysluplné využití staré nádražní budovy v Ústí nad Orlicí.

Jiří Čepelka
Sdružení nezávislých kandidátů Ústí 2014
Jiří Čepelka.
1. V Ústí nad Orlicí je celkem 188 výherních automatů. To je na velikost našeho města skutečně mnoho. Na provozování výherních automatů se nabaluje i další kriminalita, rušení nočního klidu, krádeže, vandalismus. Našemu sdružení Ústí 2014 není tato problematika lhostejná. Jsme pro úplný zákaz provozování výherních automatů na celém území města. Bezpečnost a klid ve městě pro nás znamenají více než příjem z hazardu do městské pokladny. Chybějící prostředky pak chceme nahradit z jiných zdrojů.
2. V ulici T. G. Masaryka je potřeba přestat v co nejkratší době trápit občany a podnikatele, kteří tuto komunikaci používají. To znamená, že je nutné bez jakéhokoliv odkladu provést alespoň provizorní opravu povrchu tak, aby tento přečkal zimu. Dále je potřeba připravit definitivní řešení po stránce technické i právní, a to i přihlédnutím k zájmům občanů a podnikatelů užívajících tuto silnici. Tato silnice pak musí být řádně opravena v průběhu roku 2015.
3. Je normální, že o majetek se stará jeho vlastník. Město Ústí nad Orlicí není vlastníkem nádražní budovy na hlavním ústeckém nádraží. Ani vlastník, ani někdo jiný žádné smysluplné využití tohoto objektu v dohledné době nevidí. Byla předvedena řada nápadů jak tuto budovu využít, bohužel se žádný z nich neujal. Objevil-li by se nějaký další způsob využití, který by byl zajímavý i pro město, město by se do jeho realizace jistě vhodným způsobem zapojilo.

Michal Kokula
KDU-ČSL
Michal Kokula.
1. Jsem pro celkové zrušení hazardu ve městě. Samotný zákaz nepomůže odstranit patologické jevy, které jsou s hazardem spojeny. Jsem si vědom, že dojde k výpadku příjmů do městské pokladny. Je proto důležité hledat možnosti, jak příliš nekrátit dotace do různých oblastí kultury a sportu.
2. Projekt, který byl předložen v rámci stavebního řízení, podporuji. Byl schválen technickou komisí, městským architektem a je v souladu s dopravní studií. Je nutné se na tuto ulici dívat v širším měřítku, a ne pouze z pohledu jednotlivých domů. V dané ulici se nacházejí podnikatelé, kteří se mohou cítit dotčeni změnami oproti stávajícímu stavu. Já osobně bych s nimi vyjednával tak, aby případná omezení byla kompenzována nějakými výhodami (například sleva na placení parkovného apod). Ne vždy je však dohoda možná.
3. Problematika ústeckého nádraží je bolavá. Při pohledu na současnou rozestavěnost koridoru, která pokračuje dle schváleného projektu, se snižuje využití staré budovy. Pokud se s budovou nebude v brzké době nic dělat, obávám se o její stavebně technický stav. Přístup k této budově je velmi omezený, a to ovlivňuje jak její využití, tak i její budoucí opravu. Kdyby se to bývalo provedlo v rámci modernizace projektu, nebylo nutné několik desítek let tuto budovy opravovat. Umím si představit využití budovy jako muzeum železnice.

Jana Severová
KSČM
Jana Severová.
1. KSČM nikdy v minulosti nepodporovala hazard jako uvědomělou aktivitu rozvoje společnosti a občanů v ní žijících. Hazard byl v minulých letech výrazně podporován nejvyššími správními orgány republiky. Že to byla špatná rozhodnutí, dnes jasně dokazují negativní statistiky v závislosti na gemblerství, při rozvratu rodin atd. Osobně podporuji vyhlášení referenda, případně okamžité přijetí závazné vyhlášky k postupnému omezení hazardu v našem městě dle platných přidělených licencí.
2. Každé město má svoji centrální síť hlavních komunikací vedoucí k centru, tedy k náměstí. Takovou ulicí, (výkladní skříní města Ústí nad Orlicí) je také ulice T. G. M. Bohužel už dva roky je ve stavu, který nemůže nikoho z nás těšit, a proto plně chápu připomínky občanů a podnikatelů, kteří zde žijí či podnikají. Jako zastupitelé města zvolení za KSČM vnímáme také podrobné a objektivní vyjádření starosty města pana Hájka v Ústeckých listech č. 9/2014. To, že se prodlouží dokončení a realizace stavby ulice T. G. M. o mnoho měsíců, je dnes realitou. Doporučuji radnici kompenzovat částečně újmy a ztráty občanů a podnikatelů, např. přechodným snížením vybraných daní dotčeným.
3. Říká se, že naděje umírá poslední. Přesto mne naděje opouští. Zastupitelé KSČM na téměř všech jednáních zastupitelstva, celé čtyři roky zdůrazňovali potřebu dořešit to, co neuměla zařídit koaliční radnice v minulých letech!! Práce pana Kadrmana, neschopnost ČD, SŽDC, ministerstev kultury a dopravy jsou vyústěním tohoto stavu. Je mi smutno z toho, že řešení nejsou v dohledu, a tak ostuda a posměch, že jsme jako v Kocourkově, nakonec zůstane na všech obyvatelích našeho krásného města!

Matouš Pořický
ODS
Matouš Pořický.
1. Jako demokratický zastupitel města respektující právní řád, chránící a respektující občanská práva a svobody nemohu podpořit zákaz svobodného, zákonného podnikání občanů města. S problematikou hazardu jsem dobře seznámen aktivisty jeho zrušení. Je velmi dobře, že tato aktivita občanů vznikla, ale nic to nemění na tom, že nemohu zvednout ruku pro zrušení podnikatelského záměru občana řádně platícího daně a respektujícího platný právní řád ČR. A jako zastupitel teď vzhledem k této občanské aktivitě cítím povinnost snažit se s ohledem ke svým občanským i politickým vlivům působit na státní zákonodárce, aby problematiku hazardu vyřešili formou zákonných úprav.
2. Bohužel v tuto chvíli zde mluvit o tom, jak řešit něco, co je již řešeno odvolacími procesy, by bylo sice předvolebně atraktivní, ale pokud jsem zodpovědným zastupitelem, který byl osobně účasten u více jednání ohledně této problematiky, nemohu teď předkládat moudrá řešení. Ta jsou bohužel na konci správního řetězce. A snad jen mohu poznamenat, že pokud by v počátku vzniku vlastní kauzy, a to změny směru provozu v této ulici, byli představitelé nejen více razantní, ale i vstřícní, chyběl by teď jeden bod volebních kauz v něčem připomínající téma minulých voleb v Ústí – Kociánky.
3. Jistě že je, ale město Ústí nad Orlicí bude vždy pouhým navrhovatelem způsobu využití této budovy. Budova nádraží je nyní kulturní památkou a její majitel je ze zákona povinen ji udržovat a zachovat pro příští generace. Stejně tak státní instituce, která „naši" nádražní budovu prohlásila po tlaku občanských iniciativ kulturní památkou, by měla majitelům takového objektu finančně pomoci, aby to byla památka, na kterou budeme nejen v Ústí pyšní. Dokud v našem městě nebudeme mít opraveny opravdu naše kulturní památky, komunikace, naše provozní objekty města a úspěšně zvládneme velký úkol, který je před námi – Perla 01, nemůže nikdy město Ústí nad Orlicí investovat své finanční prostředky do cizího majetku.