Všem šesti „jedničkám" kandidátek podaných a zaregistrovaných v České Třebové jsme položili  tři otázky:
1. Co v České Třebové vnímáte jako problém číslo 1 a jak byste ho řešili?
2. Česká Třebová se „vylidňuje", jak byste tento trend zastavili?
3. Je podle vás reálná stavba koupaliště? Máte vlastní vizi?
Odpovědi můžete číst níže…
Podobně jako před čtyřmi lety jsme i před letošními „komunálkami" připravili na našich internetových stránkách hlasování o tom, koho by čtenáři a návštěvníci webu Orlického deníku nejraději viděli v čele radnic. Hlasování je připraveno pro všech deset měst okresu. (re)

Témata: vylidňování města, zaměstnanost a koupaliště

Jaromíra Žáčková.

Jaromíra Žáčková
ČSSD
1. Ve vybavenosti města je vždy co vylepšovat. To lze řešit při zajištění financování. Každoročně se v našem městě  postavilo něco nového nebo něco opravilo. Velký problém vidím ale v mezilidských vztazích, ať už mezi sousedy, nebo v rodinách. Přes různé vzdělávací akce, kdy se snažíme působit na děti i dospělé, zatím změnu příliš nevidím. S chováním občanů  vidím další problém v údržbě města. Za argumentem „Platím daně – město, starej se!" se kromě jiného schovává také spousta vandalismu – rozkopané koše, rozbité lavičky, posprejované budovy, ale také chybějící rostliny v čerstvé výsadbě na pozemcích města, odmontovaná prkna z opravených laviček,  chodníky a pozemky znečištěné psími výkaly (i když se mi zdá, že se situace trošku zlepšuje), tisíce nedopalků cigaret ve spárách mezi dlažbou. Tady musí každý začít sám u sebe, protože policie nemůže být všude.
2. Problém úbytku obyvatel je problémem většiny měst naší velikosti. Situaci může zlepšit pouze nabídka pracovních míst v České Třebové nebo v blízkém okolí. Z tohoto důvodu město nabízí pozemky v průmyslové zóně v Borku a organizuje setkání podnikatelů.
3. Provoz otevřených koupališť je velice ztrátový, jak se můžeme přesvědčit ze zkušeností okolních měst. Navíc dobu provozu nelze nijak uměle prodloužit, jako je tomu například u sjezdového lyžování, kde lze sníh uměle vyrobit za určitých klimatických podmínek. Je škoda, že se nepodařilo přistavět venkovní bazén u krytého plaveckého bazénu; s ohledem na finanční náročnost vidím stavbu samostatného otevřeného bazénu jako nereálnou.

Magdaléna Peterková.

Magdaléna Peterková
Koalice pro ČT
1.    Problémů, které čekají na řešení, je více, např. zaměstnanost, dopravní situace – přivaděč k R35, rozšíření prostor pro městskou knihovnu, dostavba sportovních zařízení, zastavení růstu cen vody. Za stěžejní problém považuji vylidňování a péči o mladé rodiny. Řešením by mohly být startovací byty pro mladé rodiny a zabezpečení péče o jejich děti.
2.    Vylidňování může zastavit vytváření dobrých pracovních možností. Město by mělo znát potřeby firem, vycházet jim vstříc, spolupracovat  s investory a připravit průmyslovou zónu, o které se sice hodně diskutuje, ale která se zatím téměř nerozvíjí. Současně je třeba mít k dispozici atraktivní stavební parcely nejlépe ve spojení s přírodou a dobrým komunikačním připojením. Právě takové pozemky má město ve svém majetku v areálu Křivolík.
3.    Stavba nového koupaliště by byla příliš drahá. Myslím, že lepší a rychlejší by byla likvidace stávajících budov a nedůstojného prostředí a využití lokality pro stavbu  výše uvedených bytů nebo rodinných domků. Koupaliště by mohlo být časem i jinde, už dříve se uvažovalo o novém na Podhorce v návaznosti na cyklostezku. Možná, že by to nebyl tak špatný nápad.

Jaroslav Zdeník.

Jaroslav Zedník
Nestraníci s podporou
TOP 09
1. Nejvážnějším problémem je vytvoření nových pracovních míst a doplnění infrastruktury města. Protože tento problém vnímáme jako zásadní, budeme dále pokračovat na rozvíjení průmyslové  zóny v České Třebové a co se týká doplnění infrastruktury města, rádi bychom ji doplnili o novou knihovnu, rekonstruovali Nové náměstí, revitalizovali Křivolík a pro zvýšení cestovního ruchu v naší oblasti dokončili projekt singltreků kolem České  Třebové.
2. Tento trend se dá zastavit pouze tím, že budeme intenzivně rozvíjet průmyslovou zónu a vytvářet podmínky pro to, aby firma Metrans, která již zde zahájila svůj provoz, dokončila další tři etapy výstavby svého logistického centra, kde jen tato firma by měla v budoucnost zaměstnávat 550 lidí.   Myslím si, že nabídka kvalitní a dobře placené práce může z České Třebové udělat přirozené centrum tohoto regionu.
3. Výstavba koupaliště v České Třebové, hlavně po zkušenostech s výstavbou obdobného zařízení v Ústí nad Orlicí, je typický příklad investice, který by vytvářel v rozpočtu města velké mandatorní výdaje, a proto, bavíme-li se o revitalizaci Křivolíku, mám na mysli vybudování „malých lázní", čili zařízení, které bude celoročně provozovatelné, svým  provozem si na sebe vydělá a bude poskytovat služby našim občanům a okolí našeho města v oblasti rehabilitace a upevňování vlastního zdraví pro naše občany. Protože takové zařízení v okolí není, věřím, že je to investice, která je prospěšná  pro naše občany více než jednoúčelové zařízení, které by bylo v našich klimatických podmínkách v provozu  dva měsíce a  prakticky plně zhruba 30 dnů v roce.

Jan Jasanský.

Jan Jasanský
Třebováci PRO Sport a Zdraví
Všechny otázky spolu úzce souvisí a nelze na ně jednoduše odpovědět.
1. Město se musí pasovat do role partnera pro občana, nikoliv diktátora, který nejlépe ví, co je pro občana dobré. Tedy odpověď k první otázce: přestat na městě politikařit a začít používat selský rozum.
2. Vylidňování středně velkých měst, jako je Česká Třebová, je celorepublikový trend. Lidé se stěhují do velkých měst nebo naopak do malých obcí. Důvodů je mnoho, například stěhování se za partnerem nebo za prací. Pokud podpoříme služby ve městě a vyžití občanů, může nastat pro naše město trend opačný. Naším volebním heslem je Prosperující město – město plné života. Pomoci vytvořit více pracovních příležitostí, možnost vzdělávání, rozšířit výběr volnočasových aktivit, klidových zón, podpořit konání akcí pro setkávání lidí, udržet bezpečné a čisté ulice. Odpověď druhá: Pokud bude mít u nás občan možnost slušného výdělku, bydlení, dostupné služby a občanskou vybavenost, a přesto se rozhodne odstěhovat se, není to problém vedení města, ale svobodná volba každého z nás.
3. Koupaliště je jedna z věcí, která občanům ve městě chybí, a pokud bude šance, je to jedna z priorit v oblasti občanské vybavenosti, na kterou myslíme. Třetí odpověď: Koupaliště ano.

Ladislav Vraspír.

Ladislav Vraspír
ODS
1. Jako zásadní problém vnímám parkování v centru města. Je nutné přehodnotit zóny zákazu stání, parkovací karty na  Starém  náměstí i systém parkování v obchodní zóně ve středu města. Ne každý návštěvník města a případný zákazník našich obchodníků chce zajíždět parkovat do terminálu třeba kvůli nákupu.
2. Klesající počet obyvatel města souvisí i s nezaměstnaností. Podpora zaměstnanosti je složitý problém i celostátně a víme, že přímo s tím nemáme možnost mnoho udělat. Budeme se snažit o nepřímou podporu tím, že podpoříme další rozvoj průmyslové zóny, připravíme další pozemky k podnikatelskému využití a tím přivedeme další zaměstnavatele do města. I nadále budeme podporovat setkávání vedení města s místními živnostníky a podnikateli a podpoříme všechny rozumné aktivity vedoucí k oživení České Třebové.
3. Stavba koupaliště z rozpočtu města určitě reálná není. Jsou jisté možnosti využití grantů, ale podle mě to není na pořadu dne. První, co se musí udělat a máme to i v našem volebním programu, je upravit a vyčistit plochu bývalého koupaliště a zajistit pravidelnou údržbu pozemku. Potom se můžeme začít zabývat tím, co v této lokalitě vznikne, jaký je vlastně o koupaliště zájem, případně pozemek nabídnout soukromým investorům.

Pavel Jasanský.

Pavel Jasanský
KSČM
Lídr kandidátky českotřebovské KSČM odpovědi na otázky Orlického deníku bohužel ve stanoveném termínu neposkytl. Je nám to upřímně líto. (red)