Na pořadu je tradiční soutěž Speciál Javorka, jež spojuje speciální kategorie, a soutěž Bouvier speciál.