„Šlo pouze o fragment mostu z roku 1844 nebo 1845, kdy tu Jan Perner stavěl železnici, byla to jen část oblouku. Původní most byl vybourán za protektorátu někdy v roce 1942, kdy se postavil nový. Mám v ruce vyjádření památkářů z Pardubic, že tento fragment může být zbourán," prohlásil Jaroslav Strnad. „Doslova je v něm uvedeno, cituji, odstranění fragmentu je z hlediska památkové péče přípustné," dodal.
Podle jeho slov má investor samozřejmě smluvně zajištěný archeologický dozor. „Jde o pana doktora Vícha z vysokomýtského muzea, ten u nálezu byl hned po Velikonocích a konstatoval, že máme vyčkat, než přijede někdo z památkového úřadu z Pardubic. Památkářka z Pardubic přijela, její vyjádření bylo takové, že můžeme v demolici pokračovat, že nález zaměřila a zdokumentovala. To bylo v době, kdy se objevila tisková zpráva pana Kadrmana ze sdružení Nádraží nedáme! Osobně mám pocit, že se z celé věci udělala jen zbytečná bublina," uvedl ředitel stavby.
Poslední jednání zainteresovaných stran, týkající se nálezu, se podle slov Jaroslava Strnada uskutečnilo ve čtvrtek ráno. Demolice přemostění pod Mendrikem mohla pokračovat a rekonstrukce části hlavního železničního koridoru zdržena nebyla.
Ke tvrzení sdružení Nádraží nedáme!, že nález nebyl ohlášen, ředitel stavby řekl: „K nahlášení došlo až po Velikonocích. Firma, která prováděla demolici, nám dala informaci během svátků, my jsme nález nahlásili první pracovní den po nich. Jak rozhodnou památkáři, jsme předpokládali, ovšem už se z toho stala díky panu Kadrmanovi kauza," vysvětlil Jaroslav Strnad.

Ve hře je další most

Z torza starého mostu pod Mendrikem tedy technická památka nebude, mohl by se jí ale stát nedaleký pětiobloukový most přes Tichou Orlici, který byl postaven také v Pernerově „režii". Ten totiž památkáře při čtvrtečním jednání přímo na stavbě průtahu zaujal.
„Padl názor, že by se tento most mohl opravdu stát technickou památkou. Má být demolován v roce 2014, o jeho osudu se ale bude jednat. Bojím se ovšem toho, aby to nedopadlo stejně jako se starou výpravní budovou, která se sice jako památka zachová, ale nebude mít majitele, který by se o ni staral," uvedl ředitel stavby.
„Myšlenku zachování tohoto mostu samozřejmě vítáme," řekl Deníku Martin Kadrman ze sdružení Nádraží nedáme!

Související článek:

Narazili na 'Pernerův' most?