Prvomájové průvody, povinná účast na oslavách i alegorické vozy – na to vše by si mnozí pamětníci dnes jistě ještě vzpomněli. Také Choceň prožívala májové oslavy velkolepě. Tak jako ve všech koutech republiky se však atmosféra v jednotlivých obdobích komunistické nadvlády lišila. O tehdejších oslavách Deník mluvil s ředitelem Orlického muzea v Chocni Michalem Hofmanem.

Jak vypadaly prvomájové oslavy v Chocni na začátku 50. let?

První máj roku 1951 v Chocni byl ve znamení plnění úkolů třetího roku Gottwaldovy pětiletky. Vyjadřovaly to desítky transparentů. Ty nesli účastníci průvodu na alegorických vozech. Nechyběly velké ověnčené obrazy československých a sovětských státníků. Rekordní byl i počet účastníků v průvodu – přes 5 200 lidí.

Do bytu 61letého muže musela vniknout zásahová jednotka.
Muž v Lanškrouně se zabarikádoval v bytě. Vyjednavač nepomohl, zásahovka ano

Kde celá ta sláva začala?

K osmé hodině ranní začaly proudy lidí nejen z Chocně, ale i z okolních obcí přicházet na stanovené seřadiště na Spořilově. Průvod poté prošel Kollárovou ulicí, Masarykovou třídou (tehdy třída Rudé armády), dále Smetanovu ulicí přes Záměstí na vyzdobené Tyršovo náměstí, kde byla zahájena slavnostní manifestace.

Jak takové zahájení vypadalo?

Po zaznění československé a sovětské hymny a vztyčení obou státních vlajek pronesl úvodní slovo předseda místního akčního výboru a národní fronty soudruh Lukeš. Po řadě dalších projevů došlo k vyhlášení závazků pracujících zdejších podniků.

Alegorický vůz choceňské mlékárny při prvomájovém průvodu, počátek 50. let minulého stoletíAlegorický vůz choceňské mlékárny při prvomájovém průvodu, počátek 50. let minulého stoletíZdroj: Orlické muzeum Choceň

Předpokládám, že nechyběly ani budovatelské písně, že?

Slavnost byla zakončena Písní práce a poté hrála k poslechu dechová hudba železničářů z Chocně. Odpoledne se konal tradiční pochod k „partyzánovi“, tedy pomníku partyzána Alexandra Bogdanova v lese nedaleko Srubů. Večer se konala veselice v hostinci U Koutníků na Záměstí.

V roce 1968 se ale nesly oslavy už v jiném, svobodnějším duchu. V čem se lišily?

Prvomájové oslavy v roce 1968 nebyly tak velkolepě pojaté jako v předcházejících letech. Májový průvod šel ze tří seřadišť: od závodu Perla, ze Lhot a z Lip. Průvod prošel bez zastávky na náměstí přímo do zámeckého parku, kde se konaly proslovy.

Slyšeli místní z amplionu také slova sovětské hymny?

Začátek projevu byl zahájen pouze československou státní hymnou, sovětská hymna tentokrát nezazněla.

Chlebíčková slavnost v Ústí nad Orlicí.
OBRAZEM: Šunkové i s vajíčky. Ústí si připomnělo krále obložených chlebíčků

Byla ještě součástí propagandistická hesla či i od nich tehdejší Choceňáci upustili?

Prvomájové nápisy měly většinou tradiční hesla, ale objevil se třeba nápis: „Svobodu slova a spolčování“. V průvodu někdo nesl obraz prezidenta Ludvíka Svobody, který byl zvolen 30. března téhož roku. Rovněž na jednom autě choceňských loutkařů byl nápis: „Nenecháme se už zakázat!“.

Kdo se průvodu zúčastnil?

V prvomájovém průvodu šli v tomto roce opět po dlouhé době legionáři z první světové války i příslušníci druhého odboje v uniformách. V parku předvedly školní děti tanečky a různé hry, prodávaly se párky i další občerstvení.

Chyběla tedy i hesla a písně o budování vlasti a posílení míru?

V tomto roce se prvomájové oslavy rovněž obešly bez obvyklého vyhrávání reprodukované hudby a bez doprovodného slova o agitaci, různých závazcích a ideologických proklamací. Díky uvolněnější politické situaci byly májové oslavy v roce 1968 daleko důstojnější a spontánnější.