Zpracováním projektu prevence je pověřen Jan Vlček. „Jedním způsobem je kamerový systém, jenž může mít až deset kamer, v první fázi čtyři, a to na tak zvaných neuralgických místech. Počet násilných trestných činů u nás stoupl v poslední době o sto procent, staly se právě tam, kde se plánuje umístění kamer. Údaje od policie jsem shrnul do studie, místa se zvolila s ohledem na potenciální nebezpečí, což musí být podloženo údaji od Policie ČR a městské policie. Umístění jedné kamery se uvažuje na budově městského úřadu, odkud zabere náměstí Přemysla Otakara II. a herny,“ uvedl.
Druhá kamera má být podle slov Jana Vlčka na hotelu Tejnora se záběrem do tří ulic. Třetí pak vedle městské knihovny v prostoru od světelné křižovatky na Litomyšlskou ulici a poslední ve Větrné ulici na sídlišti Družba, kde zabere mimo jiné hernu a hřiště.
V souvislosti s projektem vznikla anketa zjišťující názory obyvatel na kamerový dohlížecí systém. Uskutečnila se ve druhé polovině ledna a byla úspěšná vysokou účastí respondentů. „Většina lidí považuje vznik kamerového systému za prospěšný a podporuje ho. Kamery rozpoznají poznávací značku vozidla nebo obličej člověka na vzdálenost více než sto metrů, záznam se uchová asi dva týdny a pak se přemaže, takže se nikdo nemusí bát, že bude v záznamu pořád. Věc bude mít na starosti státní policie, signál se u ní soustředí, záznamy případně využije i městská policie. Dva objekty, na nichž hodláme kamery umístit, vlastní město, dva soukromí vlastníci. Vše by mělo stát asi jeden milion korun, dotace z ministerstva vnitra bude devadesát procent, zbytek uhradí město, do částky se určitě vejdeme. Je to část celkové prevence kriminality, preventisté z městského úřadu pracují dlouhodobě na jiných projektech. Žádost o dotaci byla podána v polovině února, posoudí ji kraj a ministerstvo vnitra, v polovině května by mohla začít příprava výběrového řízení na dodavatele systému, v srpnu či v září by začal zkušební provoz,“ dodal Jan Vlček.
„Další místa jsou vytipována, uvědomujeme si, že kamerový systém lze hodnotit i jako ztrátu soukromí, ale tak to samozřejmě nechceme, jde nám o prevenci,“ ujistil starosta města Miloslav Soušek. Pokud by vše šlo podle plánu, v budoucnu by možná došlo na další kamery. Také na tuto část systému by město požádalo o dotaci, již nikoliv miliónovou: v hodnotě 350 tisíc korun. Ale i taková částka by městu jistě pomohla.  (jko)