Pod odborným vedením profesionálního záchranáře Richarda Kubáta byla probrána téma kardiopulmonární resuscitace, akutní úrazové stavy, akutní neúrazové stavy, dopravní nehody, hromadné neštěstí a akutní stavy u dětí. Rovněž zde byly prováděny praktické ukázky první pomoci. Celkem se zúčastnilo 51 členů SDH.

Během dvou let se podařilo Radě prevence a ochrany obyvatelstva proškolit 176 členů SDH z první pomoci. První pomoc může být potřebná každému člověku, natož hasičům, na které v dnešní době spoléhá většina obyvatelstva.

Školení byla provedena za podpory Pardubického kraje, poděkování patří HZS Pardubického kraje, územnímu odboru Ústí nad Orlicí za zapůjčení prostor a samozřejmě erudovanému lektorovi Richardu Kubátovi. Dík zaslouží i všichni účastníci a samozřejmě členové Odborné rady prevence a ochrany obyvatelstva, kteří sérii školení zorganizovali.

Květuše Bogapovová, Rada prevence a ochrany obyvatelstva, OSH Ústí nad Orlicí