„Alena Tschöpová vytváří rozsáhlé betlémy, v nichž jsou zachyceny situace a činnosti odehrávající se v minulosti na venkově. Zhotovila i několik souborů figurek představujících kalendářní obyčeje, tradiční řemesla a život lidí,“ sdělil náměstek hejtmana pro kulturu Roman Línek.

K výtvarnému umění vedla Alenu Tschöpovou její maminka Marie Zezulová, uznávaná krajkářka. Tschöpová měla od malička úzký vztah k přírodě a řemeslům. Proto její kroky mířily k lidovému umění. „Doma s maminkou jsme dělaly všelijaká řemesla,” zavzpomínala Tschöpová.

Pracovala i v autoservisu

Nadaná výtvarnice si prošla různými typy zaměstnání. Pracovala v dílně, uhelných skladech i autoservisu, kde si dodělala pomaturitní studium v oboru automobilové opravárenství. Také působila přes pět let v Tesle jako kreslička. „Člověk si nakonec ke všemu najde vztah,” řekla.

Až v roce 1989 začala Tschöpová navštěvovat Lidovou konzervatoř v Hradci Králové. Následně se aktivně zapojila do činnosti Klubu lidové tvorby. Osvojila si mnoho tradičních rukodělných technik. „Pak jsem skončila u šustí a kraslic,” dodala.

Propojuje řemesla

První figurku z šustí prý vytvořila podle návodu z časopisu. Tato výroba je velmi pracná a jedna figurka jí zabere přes hodinu práce. Zvolila si ji proto, že se v ní propojují všechna řemesla, která má tak ráda.

Ve své letohradské dílně se podílí na zachování kulturních hodnot regionu. Vytváří kompozici figurek i celých scén, jejichž posláním je zachytit svátky roku a s nimi spojené lidové zvyky a obyčeje.

Nyní se už připravuje na Vánoce. Kromě samotných postaviček z kukuřičného šustí vytváří i vánoční betlémy. Ty mohou znát lidé z celého kraje. Scenérie s usměvavými selkami, temperamentními chasníky a roztomilými zvířátky vystavovala například v muzeích v Žamberku, Pardubicích nebo Lanškrouně.

Právě betlém v Lanškrouně měl dokonce 30 figurek s výškou až 18 centimetrů, ve kterém se nacházely postavičky představitelů nejrůznějších řemesel, například švec, kovář, krajkářka, vyšívačka a další. Doplněn byl o pozadí s lanškrounskou radnicí a původním náměstím s podloubími.

„Paní Tschöpová vytváří figurky, jež nám svým provedením příjemně navozují atmosféru staročeské vesnice,“ ocenila ředitelka Muzea v přírodě Magda Křivanová.

Alena Tschöpová: Po základní škole v Klášterci nad Orlicí nastoupila na gymnázium v Žamberku. Je aktivní členkou Spolku lidové tvorby Hradec Králové, který sdružuje lidové umělce a řemeslníky, a spolku betlémářů. Podílela se na tvorbě Olšarova i Haldova betlému. Uspořádala množství výstav a kurzů. Miluje poezii, literaturu a vysokohorskou turistiku, sbírá pohlednice.

Zdroj: Letohrad.eu