Na procházce po lese poznávají svět

„Probíhá to dnes jako obvykle. Nic jsme si nenacvičili, protože u dětí podporujeme spontánnost. Pro hosty jsme akorát připravili malé občerstvení a vytápíme maringotku, aby se mohli ohřát," odhalila zákulisí příprav vedoucí Zdeňka Kučerová a pokračovala: „ My jsme s dětmi venku za každého počasí. Jsou na to dobře vybavené a jsou stále v pohybu. Já jim sice poskytuji různé podněty, témata a dohlížím na ně, ale jinak je nechávám samostatně tvořit."

Rodiče, kteří do její péče děti svěřují, jsou s programem školky srozuměni a pochvalují si, že se tu děti přirozeně učí samostatnosti a jsou odolnější. „Ještě než jsme s manželem měli dítě, chtěli jsme, aby chodilo do lesní školky. Myslíme si, že je pro dítě lepší být venku. Pozorujeme, že je syn v sedmnácti měsících odvážnější a vůbec není nemocný. K lékaři chodíme jen na kontroly," podělila se o svou zkušenost Zuzana Hynková. Další mamince se na zdejší školce líbí, že vychází z přirozených potřeb dětí. „Nebojí se dotýkat prostoru, vnímat ho všemi smysly. Učí se, jak se o sebe postarat. Tady jsou autoritou samy sobě, mohou si říct, co se chtějí naučit, a tak postupně budují svou sebedůvěru a schopnost vytvořit si vlastní názor," podělila se o poznatky, které jí školka dala, Dagmar Bláhová. A připojila ještě vlastní zkušenost: „Moje dcera má potřebu organizovat. Sleduji, jak se učí uspořádat si myšlenky, když chce realizovat nějaký nápad. Přeji si, aby školu nevnímala jako povinnost, aby neztratila přirozenou touhu se učit. Proto mě těší, když vidím, jak ji baví činnosti, které se tu dělají."

O program školky se zajímala také první dáma, která přijala od dětí výkresy a na uvítanou si na ruku nechala uvázat náramek od lesních skřítků. Vedoucí Zdeňka Kučerová jí představila, jak s dětmi pracuje, a ochotně odpověděla na všechny otázky.

První dámu překvapilo, že školka je během týdne v provozu jen některé dny. Děti nemají obědy, ale sbalené svačiny a na spaní už jsou většinou doma. Zaujalo ji, že se výprav účastní i rodiče, přestože bývá zvykem, že děti odkládají, aby mohli pracovat. Odpovědí jí bylo, že maminky mají většinou druhé mladší dítě, se kterým jsou ještě na mateřské, a mohou se k nim tak připojit. Pobyt v lesní školce převážně kombinují s výukou ve školce státní.

Prezidentova choť si během povídání pod širým nebem prohlédla zázemí, jaké tu děti mají, i jakými aktivitami se baví. Sama také zavzpomínala, kterou z dětských her měla ráda: „Pocházím z malého města a se školkou jsme do přírody chodili často. Měla jsem, asi jako každé dítě, ráda hru na schovávanou. Dnes už by mě pravděpodobně nikdo nehledal," odvětila v nadsázce Ivana Zemanová.

Nejistá budoucnost lesních školek

Při této mimořádné příležitosti vyjádřila Zdeňka Kučerová jménem lesních školek přítomným své znepokojení nad zněním nového zákona o dětských skupinách, který na podobná zařízení klade nepřiměřené nároky, a hrozí tak, že zaniknou. Bez tekoucí vody, umyvadel, toalet, vyškolených pedagogů a metrů čtverečních obytné plochy na dítě nemohou být lesní školky, jako jsou Skřítci z borovic, provozovány.

„Máme půl roku na to, abychom splnili podmínky. Už teď ale vím, že to není v našich možnostech. Nemáme záchodky, šatní skříňky, ani pedagogy. Jsme přesto rozhodnuti, že se budeme s dalšími rodiči setkávat jako dosud a vzájemně si vypomáhat. Je však škoda, že nebudeme moci vyhovět poptávce po umístění v lesní školce, která vzrůstá," přiznala Zdeňka Kučerová s dodatkem: „Byla bych ráda, kdyby se díky tomu, že k nám zavítala první dáma, o lesních školkách opět mluvilo. Aby se vědělo, že ten problém tu stále je a je třeba ho řešit. Vlastně si přejeme jediné, aby bylo v novele dodáno, že dětská skupina je volitelná."

Podle ní by měl mít každý rodič právo se svobodně rozhodnout, jaký typ školky je pro jeho dítě nejvhodnější. Možnost, že by kvůli nařízení lesní školku zrušili, rodiče znepokojuje.

„Kdyby to tady skončilo, tak je to velká ztráta, lesní školka pro nás byla řešením také proto, že máme odložené očkování," sdělila Zuzana Hynková. „Myslím, že je potřeba lépe lidem vysvětlit, co to lesní školky jsou, a zprostředkovat jim vlastní zkušenost s tím, jak fungují," podělila se o svůj názor Dagmar Bláhová. Podle ní by tak na prvním místě měly být potřeby dítěte před potřebami systému.

Na závěr své návštěvy věnovala první dáma hloučku dětí společenské hry a omalovánky. Jako poděkování jí děti spolu se svou vychovatelkou darovaly domácí včelí med, skřítka na památku a album fotografií. „Chtěla jsem tím první dámě obrazem doprovodit to, o čem jsme tu mluvili, protože většinu aktivit, kterým se tu věnujeme, dnes neměla možnost vidět," dopověděla s úsměvem Zdeňka Kučerová.