Mapka trasy ukazuje, kdy úsek dálnice povede. Majitele polí a pozemků tak zřejmě nemine výkup, který by měl začít už v září. Ředitelství silnic a dálnic získalo povolení pro pokračování dálnice D35 na jaře minulého roku. Trasa dálnice je vedena od předchozího úseku D35 Ostrov-Vysoké Mýto a obchází ze západu a jihu Vysoké Mýto.

O tomto úseku D35 jsme již psali:

"Dálnice je dále vedena v souběhu se stávající silnicí i/35 a železniční tratí až na katastrální území Džbánova," vysvětlilo ŘSD. Začátek i konec stavby bude charakteristický mimoúrovňovými křižovatkami. Na konci tohoto úseku, v kilometru 44,440, je v místě křížení přeložky silnice III/35719 počítáno s další mimoúrovňovou křižovatkou.

Projeďte se po dálnici z Vysokého Mýta do Džbánova ve vizualizaci:

| Video: Youtube