Základní škola Tisová se nachází v okrese Ústí nad Orlicí a vyučování zde bylo zahájeno dne 15. září 1872, tehdy ještě ve velmi skromných podmínkách. Prostředí a návštěvnost se v průběhu let měnily. Několik let byla škola dokonce sloučena se školou v Českých Heřmanicích. Samostatně působí až od školního roku 2003/2004. V současné době školní docházku navštěvuje pouhých 26 žáků, oproti rekordnímu počtu 129 z roku 1890.

Pan děkan měl tentokrát tu čest, že mohl přivítat hned 7 prvňáčků. Dětem tradičně předal drobné dárky v podobě školních potřeb a sladkostí, a hlavně jim popřál mnoho úspěchů do jejich nové životní etapy.

„Malotřídní základní školy na venkově mají své opodstatnění i kouzlo, a první den školního roku je pro mne i díky těmto návštěvám velmi sváteční,“ uvádí Josef Hynek.