Byl to důležitý den pro všechny prvňáčky, ale i jejich rodiče. Každým rokem, když mají děti za sebou již první měsíc školy, navštíví školu sám učitel národů Jan Amos Komenský, který všechny prvňáčky pasuje na opravdové žáčky Veselé školičky ve Vraclavi. Nejinak tomu bylo i letos.
Program zahajují vždy prvňáčci, kteří předvedou panu Komenskému a svým rodičům, co všechno se za celý měsíc ve škole již naučili. Která písmenka umí číst, jak počítají, zazpívají písničky, zarecitují básničky.
Dále pokračují všechny ostatní třídy školy. Ukážou prvňáčkům, co se učí a jaký projekt je letos při vyučování provází. Prvňáčci se učí na Ostrově plném pohádek, druhá a čtvrtá třída je třídou kouzel a zaklínadel, třetí třída se učí na farmě a pátá třída cestuje po českých krajích. Nakonec přijde ta nejslavnostnější chvíle – samotné pasování.
 Pavlína Filipi, ZŠ  a MŠ Vraclav