Díky semaforům je pro ně přecházení přetížené silnice, po které denně projede čtyřiadvacet tisíc aut, mnohem snazší. „Hlavním smyslem úprav bylo zvýšení bezpečnosti obyvatel. Úpravy, které zde proběhly, směřují k tomu, aby lidé dokázali bezpečně překonat bariéru, již silnice ve městě vytváří,“ řekl vysokomýtský starosta František Jiraský.

Vyšší bezpečnost

Semafory, které radnice nechala instalovat na třech křižovatkách a dvou samostatných přechodech pro chodce, byly uvedeny do zkušebního provozu koncem července. „Oproti předchozímu stavu, kdy byla světelně řízena jedna křižovatka a jeden přechod, se situace výrazně zlepšila,“ uvedl starosta. S instalací světelné signalizace proběhly stavební úpravy silnice, které zvýšily bezpečnost křižovatek.

V místech přechodů pro chodce byla vozovka zúžena na 7,5 metru. Nástupy dostaly bezbariérovou úpravu, včetně vodících pruhů pro nevidomé. Na výjezdu z města směrem na Litomyšl přibyl před kruhovým objezdem na přechodu středový ostrůvek, takže chodci nyní nepřecházejí tři, ale jen dva pruhy.

Zelená vlna

Semafory na křižovatkách a přechodech jsou řízeny inteligentním systémem s videodetektory, které sledují hustotu dopravy. „Systém propojil všechny semafory a umožňuje průjezd městem takzvanou zelenou vlnou. Ta byla doladěna za plného provozu do dvou týdnů od spuštění semaforů. Zároveň se na semaforech upravily časové intervaly jednotlivých směrů,“ popsala mluvčí města Marie Lněničková.

Radnice hodlá dopravní situaci na křižovatkách průběžně sledovat a v případě potřeby může intervaly zkrátit, nebo prodloužit. Úpravy na průtahu městem pomohou obyvatelům, problémy s tranzitní dopravou na pětatřicítce však nevyřeší. Před sedmi lety, kdy proběhlo poslední sčítání dopravy, projelo Vysokým Mýtem denně 22 tisíc aut. Poté, co začaly opravy na dálnici D1, narostl denní počet aut o dva tisíce. „Dopravní situaci ve městě definitivně pomůže až dálnice D35, která povede po obchvatu Vysokého Mýta,“ dodal Jiraský.