„Celkem 11448 korun, to je nejlepší výsledek v historii Běháme pro… Jak jsem řekl při zahájení akce, charitu nezastaví ani počasí. A má slova se potvrdila," uvedl za pořadatele Tomáš Stejskal. Kvůli deštivému počasí musel být drobně redukován doprovodný program. Akce se letos zúčastnily i čtyři desítky Poláků ze spřátelených měst Bardo a Niemcza. Všem, kteří se nezalekli vody z nebe a přispěli ke zdaru akce, poděkoval starosta Petr Fiala. „Vybraných přes deset tisíc je na to počasí úctyhodných," konstatoval. 
Finanční příspěvek získá každý rok jiný příjemce. V minulých letech se běhalo například pro dům s pečovatelskou službou, charitu nebo na invalidní vozík do budovy letohradského zdravotního střediska. Letos se akce koná ve prospěch MŠ Taušlova. „Školka vybudovala v jedné z místností malou tělocvičnu a schází jí vybavení," vysvětlil Tomáš Stejskal. Výtěžek bude použit na nákup pomůcek do tělocvičny. 

Běháme pro… 2014.Běháme pro… 2014.