Výsadbu provádí ústecká firma Help silnice – železnice s. r. o. pro firmu Eurovia, respektive Správu železniční dopravní cesty. Jde o náhradu za kácení při výstavbě železničního koridoru. Město vybíralo lokality a skladbu druhů dřevin. Jak firma, tak město se kritice brání. Jednatel společnosti Tomáš Teplý se dušuje, že firma poškozená místa uvede do původního stavu, a město už vydalo druhé prohlášení. Občané nadávají, ale najdou se i smířlivé komentáře. „Trochu svéráznej způsob výsadby, ale to zaroste. Žádnej stres," napsal do diskuze na Facebooku Orlického deníku Věroslav Musil.

Z prohlášení města:
…Protože se stále množí dotazy a stížnosti na provádění náhradních výsadeb souvisejících s koridorem SŽDC, rádi bychom vás informovali o probíhajících jednáních. Na základě jednání se zástupci zhotovitele výsadeb společností HELP silnice – železnice s.r.o, byla dohodnuta povinnost zhotovitele o včasném informování veřejnosti o průběhu prací. Před započetím prací a následné výsadbě bude firma HELP silnice – železnice s.r.o. informovat občany výlepem oznámení na domech v daných lokalitách. Vedení města vzneslo důrazné výhrady ke způsobu prací a zejména k poškozování stávající veřejné zeleně a komunikací zhotovitelem! V této souvislosti budeme trvat na uvedení všech ploch do původního stavu. Jednatel společnosti pan Tomáš Teplý nás ubezpečil, že všechny poškozené části opraví. Dále nám sdělil, že termín dokončení výsadeb ve městě je stanoven do 30. dubna 2016. Danou problematikou se dne 4. 4. 2016 podrobně zabývala na svém jednání rada města Ústí nad Orlicí, která vyjádřila své znepokojení s průběhem provádění prací a vydala pokyny k jednání se zástupci Správy železniční dopravní cesty, která je investorem celé akce… Projekty náhradní veřejné výsadby jsou od 13. 2. 2015 zveřejněny na webových stránkách města a zároveň je možné do nich nahlédnout na odboru životního prostředí MěÚ Ústí nad Orlicí…