Dílčí zpráva je již zveřejněna na webových stránkách občanského sdružení, které audit provádí.
„Z dílčích zpráv vyplývá, že korupční rizika jsou v Lanš- krouně poměrně nízká, nebo lehce odstranitelná menšími systémovými opatřeními," shrnul dosavadní poznatky  tajemník  úřadu Petr Kotěra. Auditoři sledují i další oblasti, třeba jak město nakládá s movitým a nemovitým majetkem. Až zprávy dokončí, budou opět zveřejněny na webu.  Původně měl být audit dokončen v dubnu, sdružení však požádalo město o prodloužení termínu. Na základě nové smlouvy by měly být poslední závěry auditu známy  do konce roku. „Město po dokončení auditu využije konkrétní doporučení k přijetí opatření, která povedou ke snížení zjištěných korupčních rizik," prohlásila starostka Stanislava Švarcová. Poradenství stojí 50 tisíc korun.