Nebývalý odpor vyvolala už jejich původní zamýšlená podoba bezprostředně po zveřejnění vizualizací na jaře loňského roku. Návrh počítal až s pět metrů vysokými, mozaikovými bariérami. Pochvaly se protihlukové stěny nedočkaly ani na veřejném projednání loni v dubnu. Bezprostředně poté vznikla proti záměru investora petice, kterou za měsíc podepsalo přes dvanáct set lidí.

Nyní se autoři petice obracejí na českotřebovské zastupitele otevřeným dopisem. Požadují v něm zřízení nezávislé expertní komise. „Důvodem je naše nespokojenost s veřejně dostupnými výsledky, kterých bylo do této doby dosaženo v rámci jednání s investorem. Úkolem komise by bylo připravit komplexní návrh podmínek, se kterými by město vstoupilo do správního řízení,“ říkají signatáři dopisu Martin Horák, Alice Suchá a Pavel Suchý.

KLEMPÍŘKA Zita Zouharová je podle učitelů šikovná a o nabídky práce po dokončení školy nebude mít nouzi.
Zita bude jedinou klempířkou v okolí. Zájem o řemeslo klesá

Pětičlenná komise by měla být složena z externích odborníků pardubické a ostravské báňské univerzity, hygienika, stavebního technika a architekta nebo urbanisty. Zastupitelé i zástupci investora nemají, podle autorů výzvy, do práce komise nijak zasahovat.

„Nijak nesnižujeme již vykonanou práci, zejména pana Zeleného, který je za město jednáními pověřen. Jde nám o širší kontext připravované investice, o komplexnost, dlouhodobost a celkovou přidanou hodnotu projektu pro všechny zúčastněné strany – byznys i životní prostředí, investora, dopravce, cestující, město a jeho občany,“ vysvětlují tvůrci dopisu.

Zastupitelé expertní komisi nepožadují

Dopis už českotřebovští zastupitelé dostali. Podle místostarosty Dalibora Zeleného ale zatím žádný ze zastupitelů vytvoření expertní komise nepožaduje. „Všechny v dopise uvedené podněty byly už jednou projednány a investorem vysvětleny na veřejném projednání protihlukové studie letos v červnu,“ připomíná.

Vizualizace budoucí podoby Perly
Ústí uspělo s žádostí o dotaci. Na novostavbu domu dětí získalo 30 milionů

„Protože se jedná o odborné technické záležitosti ve výhradní kompetenci investora, požádali jsme o oficiální vyjádření Správu železniční dopravní cesty,“ dodává Dalibor Zelený.

Podle tiskové mluvčí Nely Friebové jedná Správa železniční dopravní cesty opakovaně jak se zástupci města, tak s občany. „Jakkoli se těmto podnětům snažíme opakovaně vycházet vstříc, klíčové je pro nás jako investora stavby průkazné dodržení zákonných limitů hluku z dopravy a kladné stanovisko krajské hygienické stanice jako dotčeného orgánu,“ vysvětluje.

Klíčová podle Nely Friebové bude spolupráce s městským architektem na výsledné podobě navrhovaných protihlukových stěn. „Územní řízení řeší pouze umístění stěn. Jejich vzhled a použité materiály budou specifikovány až v navazujícím stupni, tedy v dokumentaci pro stavební povolení,“ upřesňuje mluvčí.

Místostarosta Zelený podotýká, že Česká Třebová je první a zatím asi jediné město v Česku, kde se podařilo využitím nové metodiky výrazně zredukovat délku i výšku původně navrhovaných protihlukových stěn. „Vlastní rekonstrukce uzlu kromě zcela nového a méně hlučného spodku a svršku zahrnuje přestavbu nádraží na bezbariérové a náhradu dvou nevyhovujících tunelů pod železnicí bezbariérovou lávkou a novým tunelem přímo z osobního nádraží,“ dodává Dalibor Zelený.

72 hodin je dobrovolnickou akcí, jenž v České republice pořádá Česká rada dětí a mládeže.
72 hodin společně pečujeme o přírodu