Česká Třebová/ Nedávná sněhová kalamita jen připomněla, jak ožehavá je situace kolem úklidu komunikací a chodníků. Další sníh může začít padat každým dnem. Odpovědnost za úrazy, k nimž může dojít na neuklizených chodnících, mají podle nového zákona města a obce. Jak jsou na tuto skutečnost připraveni, jsme se ptali na radnicích dvou největších měst okresu.

Uklízet budou podle plánu zimní údržby

Nedávno schválený plán zimní údržby v Ústí nad Orlicí s novou situací samozřejmě počítá. „Pokud by ovšem měla města uklízet chodníky podle představ lidí, tedy že bude vždycky ráno vše uklizeno, pak je to neproveditelné a nezaplatitelné,“ prohlásil při poslední tiskové konferenci ústecké radnice místostarosta Zdeněk Ešpandr. Jak dodal, město má rozděleny chodníky do tří kategorií podle významu. Nejvyšší prioritu mají „páteřní“ chodníky, po nichž především chodí lidé do zaměstnání, k lékaři, děti do škol apod., ty musí být uklizeny do šesti hodin po sněžení. Druhá kategorie chodníků do 48 hodin, ostatní pak do 72 hodin. „Navíc jsme dali pokyn firmě Tepvos, aby ve spolupráci s úřadem práce dal dohromady úklidovou četu. Mělo by jít o deset lidí, kteří budou uklízet přechody, okolí autobusových zastávek, ale také, jak my říkáme, ´falešné přechody´, které si lidé vytvářejí sami v místech, kde se u komunikací tvoří sněhové bariéry,“ upřesnil. Styčnou osobou pro věci spojené se zimní údržbou bude podle místostarosty vedoucí odboru životního prostředí městského úřadu. Proti úrazům i jiným škodám, k nimž může na chodnících v zimě dojít, je ústecká radnice pojištěna.

Třebová žádá o pomoc občany

Dobře pojištěna je i Česká Třebová. Aby dodržela nový zákon, bude se muset nově postarat o sto kilometrů chodníků a sedmasedmdesát kilometrů komunikací, k městu navíc patří i vzdálenější části Kozlov, Svinná a Skuhrov. Prioritní okruhy jsou stanoveny v plánu zimní údržby. Představitelé města předem upozorňují, že za jeden den bude nemožné sněhovou nadílku uklidit, a to i přesto, že Eko Bi zvýšilo počet kusů techniky na zimní úklid a pomáhat budou i desítky nezaměstnaných. Proto se společně starosta a místostarostové obrátili dopisem na občany. „Chtěli bychom Vás, občany města, požádat o pomoc při úklidu chodníků přilehlých k vašim nemovitostem ve stejné míře jako doposud. Věříme, že pochopíte naši prosbu a pomůžete jak sobě, tak i našemu městu,“ žádají v dopise.

(miš, ký)