A není právě nejnižší. Spíše naopak. Počínaje dneškem mají Oušťáci zřejmě nejdražší vodu široko daleko.

Společnost Tepvos, která má v Ústí na vodu „monopol“, zdražuje o 27 procent a její odběratelé zaplatí 57,77 koruny za kubík. Důvodem je podle vedení Tepvosu „odchod“ velkého zákazníka, firmy Perla, která je v konkurzu, výrazně omezila výrobu a tím i objem odebírané a vypouštěné vody. Ztrátu, kterou tato skutečnost představuje, nedokáže již Tepvos kompenzovat z vlastních zdrojů – a tak ji zaplatí zbylí odběratelé vody. Ti se proti tomuto rozhodnutí nemají jak bránit…

Jak zjistil Deník malým průzkumem, Oušťáci jsou většinou postupem Tepvosu zaskočeni a konsternováni. Na jejich stranu se postavili členové ústeckého zastupitelstva za KSČM Jana Severová, Martin Dudla a Jaroslav Fišer. Před několika dny zveřejnili otevřený dopis řediteli a jednateli Tepvosu Martinu Langovi, v němž mj. uvádějí:

„S takovýmto přístupem jako řádně zvolení poslanci zastupitelstva města Ústí nad Orlicí nemůžeme souhlasit. Obrací se na nás desítky spoluobčanů o pomoc a radu. Jsou tak jako my velmi znepokojeni skutečností, že mají doplácet na někoho, kdo nehraje v tomto městě slušnou a férovou hru. Vedoucí představitelé soukromé společnosti Perla, a. s., již dlouhodobě a za pomoci úhybných manévrů dovedli dříve úspěšný státní podnik k úplnému konci. A za to vše máme jako občané ještě tvrdě zaplatit?

Důrazně proto žádáme vás jako odpovědného pracovníka obchodní společnosti Tepvos, s. r. o., jehož jediným zakladatelem je město Ústí nad Orlicí, a dozorčí radu vaší společnosti o přehodnocení přijatého usnesení. Upozorňujeme na to, že občané města Ústí nad Orlicí jsou připraveni se s tímto vašim záměrem nesmířit a jsou odhodláni k různým protestním akcím, počínaje ustavením petičního výboru a konče občanskou neposlušností vedoucí k různým nátlakovým akcím vůči vámi řízené společnosti.

Tomu se jednoznačně bráníme a takový stav nechceme připustit. Proto vyzýváme vás, čelné představitele města Ústí nad Orlicí i odborníky vodohospodáře o nové posouzení stavu věci a přehodnocení přijatého usnesení. Není přece možné, aby občané sousední srovnatelné České Třebové platili za 1 m³ částku 42 Kč a v Ústí nad Orlicí částku 57,77, Kč, tedy téměř o 16 Kč více“…

„Nemyslím si, že metody, nátlaku, které autoři dopisu zmiňují, jsou správné,“ řekl včera Deníku Martin Lang. „Cena vody ´jede´ podle určitých zákonných regulací a my nemáme zrovna velký manévrovací prostor. Dříve se cena vody dotovala. Kdo a proč by to ale dělal dnes? To by mohlo v budoucnu zastavit chod města,“ dodal ředitel a jednatel Tepvosu.