Zámecký park v Žamberku je často navštěvovaným veřejným prostranstvím, které je oblíbené nejen u obyvatel města, ale také u přespolních. „Jezdíme sem s rodinou často. Naposledy jsme si tu na trávníku uspořádali piknik,“ řekla maminka Markéta z Letohradu.

Pozemky, na kterých se park rozpíná, jsou však v soukromém vlastnictví barona Davida Anthony Parishe. Tomu mimo jiné vadí nepořádek, který po některých návštěvnících parku zůstává, a také neschopnost města jej ohlídat. Po dlouhých a nepříliš úspěšných jednáních tak po městu požaduje čtyři miliony korun ročně, které budou vypláceny na základě nájemní smlouvy. Pokud by město platilo tuto částku po dobu pěti let, vzdá se Parish nároku na nájemné za poslední roky.

Psali jsme:

Není to přitom jediné těžké rozhodování, které zastupitelstvo muselo v souvislosti s Davidem Anthony Parishem podstoupit. V červnu zastupitelé jednali o změně územního plánu, který by umožnil výstavbu obchodní zóny v lokalitě Pod Černým lesem. Pozemky, kterých by se změna týkala, patřily právě baronu Parishovi. Proti takové výstavbě se však postavila řada místních občanů v čele se Spolkem Živý Žamberk, který proti záměru investora sepsal petici. Změna územního plánu nakonec neprošla, záměr prodat pozemky investorovi je tak bezpředmětný.

„V průběhu posledních let klesá morálka ve společnosti. Pan baron není ten, kdo by chtěl město zruinovat. Chce kompenzovat to, co mu lidé v parku provádějí,“ vysvětlila důvody k případnému vzniku nájemní smlouvy Zora Střelcová, která v jednání zastupuje barona Parishe.

Zároveň apelovala, že se nejedná o návrh, který by zastupitelé města měli dále debatovat, nýbrž o jasně definovaný požadavek. Podle právního posouzení se totiž veřejnost návštěvou parku nyní dopouští bezdůvodného obohacování. „Jsme v pozici, kdy za námi stojí zákon. Pokud ho uplatníme, město zbankrotuje,“ pohrozila během úterního jednání zastupitelstva Střelcová.

Město však podle všeho nemá finanční prostředky na to, aby tak vysoké nájemné ročně platilo. Někteří zastupitelé navíc pochybují o tom, že by se s vlastníkem pozemku měla být uzavřít nájemní smlouva. „Já mám problém se slovem nájemné. Je to netransparentní. Jak odůvodníme občanům, že dáváme čtyři miliony nájemného,“ tázala se řečnicky zastupitelka Jiřina Jirešová.

„Chápu, že zde existuje právní nárok. Chybí mi v tom ale lidskost. Ano, město by mělo přispívat, snažit se spolupracovat. Čtyři miliony mi ale přijdou strašně moc,“ řekl na zasedání zastupitel Tadeáš Peška. Zora Střelcová však několikrát namítla, že čtyři miliony jen zhruba pokryjí roční náklady na údržbu parku. Reálná částka za pronájem by prý mohla být násobně vyšší.

Město v minulosti již mělo uzavřenou smlouvu, kterou podepsal baron Parish starší. Na údržbu parku šlo tehdy z rozpočtu města zhruba čtvrt milionu korun ročně. Takovou dohodu ale v roce 2014 baron Parish mladší vypověděl. Podle Střelcové tak učinil proto, že město nespolupracovalo a policie přestala park hlídat.

Zákaz vstupu

Už v této chvíli je vstup do parku zakázán některým subjektům. Mezi nimi například Středisku volného času ANIMO, které v parku mělo v minulosti uspořádat hromadnou dětskou akci Broučkování, aniž by tuto skutečnost předem nahlásili majiteli. Ten pak přistoupil k zákazu.

Zvýšený dozor městské policie během jednání v posledních měsících radní nabízeli. Podle zastupitelky Hany Chvátilové se dokonce uvažovalo o tom, že město přijme dalšího strážníka k tomu, aby na park dohlížel. To ale baron Parish odmítl s tím, že na hlídání pořádku v parku má již zaměstnance. „To, co navrhujete, mělo přijít před deseti lety,“ reagovala Střelcová na návrhy zvýšeného dozoru policie i na to, že by město mohlo pomoci s údržbou zeleně.

Zastupitel Jaromír Prokop pak směrem k zástupci vlastníka pozemků vznesl dotaz, zdali bude park vymáhat stejné finanční prostředky i od okolních obcí. Prostranství je totiž veřejně přístupné a navštívit jej prozatím může kdokoliv a odkudkoliv. Na svou otázku však odpověď nedostal.

close Zámecký park v Žamberku info Zdroj: mapy.cz zoom_in Zámecký park v Žamberku (hranice červenou čárou)

„Jsme zatlačeni v defenzivě,“ konstatoval na konec. Město totiž v případě, že nepřijme podmínky stanovené baronem Parishem, půjde před soud. Ten, podle advokáta, kterého si město najalo, pak nejspíše prohraje.

Na jednání také několikrát padla zmínka o tom, že město žádalo vlastníka pozemků o jasné definování toho, s čím by mohlo být nápomocno. „My jsme prosili, abyste vygenerovali, s čím můžeme pomoct,“ řekla Chvátilová. Do diskuze se přidal také starosta města Oldřich Jedlička, který potvrdil, že částka je pro město příliš vysoká a navrhl řadu možností. Jednou z nich byla například instalace turniketů. Zároveň dodal, že takové nápady ale nejsou předmětem jednání.

Martina Hlaváčová, další ze zastupitelů namítla, že peníze zaplacené městem nezabezpečí pořádek v parku. Hlaváčová proto navrhla pokračovat v dalších jednáních a dialogu s baronem Parishem. Jeho zástupkyně však kontrovala, že se na jednání dostavila proto, aby zastupitelstvo schválilo či odmítlo požadavek vlastníka.

Město následně o usnesení hlasovalo. Výsledkem je neschválení podmínek smlouvy o nájmu pozemků.

Jaký bude další postup ze strany vlastníka, se nyní dá stěží předvídat. Ve hře je uzavření parku veřejnosti. Obě strany však avizovaly, že si takové řešení nepřejí. Pravděpodobné je také zmiňované soudní řízení.

Zákaz vstupu pro někoho už platí

Už v této chvíli je vstup do parku zakázán některým subjektům. Mezi nimi například Středisku volného času ANIMO, které v parku mělo v minulosti uspořádat hromadnou dětskou akci Broučkování, aniž by tuto skutečnost předem nahlásili majiteli. Ten pak přistoupil k zákazu.

Není to přitom jediné těžké rozhodování, které zastupitelstvo muselo v souvislosti s Davidem Anthony Parishem podstoupit. V červnu zastupitelé jednali o změně územního plánu, který by umožnil výstavbu obchodní zóny v lokalitě Pod Černým lesem. Pozemky, kterých by se změna týkala, patřily právě baronu Parishovi. Proti takové výstavbě se však postavila řada místních občanů v čele se spolkem Živý Žamberk, který proti záměru investora sepsal petici. Změna územního plánu nakonec neprošla, záměr prodat pozemky investorovi je tak bezpředmětný. O tom jsme psali ZDE