My, kteří žijeme ve společnosti zaplavené všelijakým zbožím a nejrůznějšími technickými vymoženostmi, by〜chom se měli nad příkladem zmíněného poustevníka zamyslet. Průměrný supermarket v USA v roce 1977 nabízel 9 tisíc druhů zboží; dnes je to již přes třicet tisíc! Kolik z nich skutečně potřebujeme? Kolik z nich je zbytečným luxusem? Možná pro nás bude nesnadné říci upřímně „Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s tím.“ Pokusme se vzít si v neustálém boji se svody blahobytu k srdci příklad Arsenia. Když budeme procházet supermarkety a obchodními centry, i my se můžeme radovat z pohledu na ty mnohé věci, které nepotřebujeme. To je však jen první nutný krok. Tím dalším je naučit se být moudřejší v tom, za co utrácíme své peníze, protože „uspokojení neznamená, že dostaneme to, co chceme, ale že jsme spokojeni s tím, co máme.“

ERWIN KUKUCZKA