Akce bude probíhat od 9 do 15 hodin. V rámci doprovodného programu mohou návštěvníci galerie využít i možnost změření krevního tlaku.

Za vznikem proleženin stojí především zvýšený tlak na pokožku v místě, kde tlak zvenčí působí přímo proti kosti. Nejčastěji proto postihují oblast nad křížovou kostí, paty, sedací kosti, oblast kyčlí a vnější kotníky, ale mohou vznikat prakticky kdekoliv na těle. Jejich rozvoj u konkrétního člověka pak závisí na odolnosti jeho organismu a celkovém aktuálním zdravotním stavu. Vliv mají také zevní faktory jako užívané léky, teplota a vlhkost.

Proleženiny se vyvíjejí v několika stadiích. Prvním projevem tlakového postižení je zarudnutí, bolestivost a otok kůže. Následuje puchýř nebo povrchový vřed zasahující hlouběji do pokožky. V okolí se rozvíjí zánět. Posledním stadiem je odumření (nekróza) tkání. Čas je pro jejich léčbu zásadním faktorem, protože čím dříve se proleženina začne léčit, tím je léčba rychlejší a účinnější. V nejzávažnějších stádiích totiž dochází ke ztrátě tkáně a odhalení kosti. Samotná infekce způsobená dekubity může být pro chronicky nemocného pacienta fatální komplikací.

Proleženiny se netýkají jenom seniorů

U rizikových osob, kterými jsou lidé dlouhodobě ležící nebo sedící, dále osoby nad 70 let a diabetici, bychom měli proleženinám aktivně předcházet.

Prevencí jejich vzniku je pravidelná změna poloh, pečlivá osobní hygiena, správná výživa a udržování vhodného vnějšího prostředí (lůžko, vozík). „V Nové Louži ukážeme návštěvníkům, jak člověka polohovat. Budeme mít s sebou na místě i lůžko a polohovací pomůcky, které pomáhají zůstat pacientům v nemocnicích na lůžku pohodlně v požadované poloze. Kromě toho budeme zájemcům měřit krevní tlak, který je jedním ze základních ukazatelů zdravotního stavu,“ uvedla manažerka ošetřovatelské péče Nemocnice Pardubického kraje Gabriela Medunová.

Program akce návštěvníkům dále nabídne konzultace se zdravotně-sociální pracovnicí, farmaceutickým asistentem z nemocniční lékárny, fyzioterapeutem nebo také informace o vlhkém hojení ran a správné hygieně.