Projektové dny se staly součástí školní výuky. Pro děti znamenají vítané zpestření. Jejich netradiční formy mnohdy vedou ke snadnějšímu vstřebání nových informací než klasický způsob vyučování.

Mnich odpovídal na všetečné otázky

Zajímavým zážitkem bylo před pár dny pro žáky českotřebovské ZŠ Habrmanova setkání s bratrem Martinem Ševečkem z pražského Břevnovského kláštera. S tímto benediktinským klášterem má škola už dlouholetou spolupráci. „Se sedmými ročníky jezdíme na pravidelné exkurze do Prahy, při nichž klášter navštěvujeme,“ vysvětluje učitelka Eva Kohoutková. Pro žáky druhého stupně byly připraveny dvě témata: pro šesťáky a sedmáky téma počátky křesťanství na našem území, pro starší žáky problematika víry a náboženství v dnešní době.

Mladý mnich žákům o tématech nejprve přednášel a poté trpělivě odpovídal na jejich mnohdy všetečné otázky. „Ti menší se ptali hodně, protože ho viděli poprvé. Ptali se, proč se nežení, proč nemá rodinu a proč se rozhodl pro takový život. Ale také v kolik mniši vstávají, jestli cestují, jak se stravují, kde berou peníze. Všechno jim trpělivě vysvětloval,“ vrátila se k setkání učitelka dějepisu a pokračovala: „Ty starší zajímalo, co by měli dělat, kdyby chtěli jít do kláštera, jak se dá z řádu vystoupit. Ale důležité také bylo, že se dozvěděli, jak bylo zacházeno s věřícími v době fašismu nebo komunismu.“ Děti setkání bavilo, Martin Ševeček je zpestřil mnoha obrázky nebo mapami. „Projektový den rozhodně nebyl zaměřený na propagaci křesťanství a víry, ale měl napomoci dětem rozšířit obzory. Aby věděly, že mniši jsou normální lidé, jak žijí. Ve výuce na něj navážeme,“ uzavřela Eva Kohoutková.

Téma prolíná do více předmětů

Projektové dny v regionu často pořádají i další školy, a to například ZŠ Třebovská v Ústí nad Orlicí nebo škola v Damníkově. Dobré zkušenosti s projekty mají také v ZŠ Sopotnice, kde často jedno téma dokážou aplikovat v několika předmětech. „V našem školním vzdělávacím programu sice žádný projekt nemáme zahrnutý, ale samozřejmě je děláme, a to různě časově náročné, zaměřené na konkrétní předměty a naopak i ty, které se ke konkrétnímu předmětu neváží, například ekologické,“ podělil se o svou zkušenost ředitel školy Josef Kopecký a pokračoval: „Letos děti zaujal například projektový den na téma vlna, kdy se dozvěděly, jak se připravuje, co se z ní dá dělat, jak vznikají tkaniny. Surovou vlnu si mohly ohmatat, zpracovat a něco z ní vyrobit. Dějepisář na to navázal tématem vývoje textilního průmyslu, na prvním stupni si zase povídali o textilním průmyslu v našem regionu.“