Kromě Muzea českého karosářství šlo například o obnovu válečného hrobu obětí prusko-rakouské války v roce 1866, o projekt „Asistent prevence kriminality" nebo o kompostárnu dokončenou v listopadu za jedenáct milionů korun. „V první polovině příštího roku počítáme s dalšími projekty. Na jaře se vybaví sběrný dvůr v Průmyslové ulici, dojde k regenerování přírodních zahrad mateřských škol a počítáme i se zateplením tělocvičny v objektu ve Vraclavské ulici, v areálu bývalých technických služeb," uvedl Jan Vlček, referent dotačních projektů městského úřadu. 

¨„Do devátého ledna platí termín pro podání žádosti o dotaci na cyklostezku. My jsme o dotaci již žádali, nepovedlo se to, takže zažádáme opakovaně. Žádost se připravuje, termín musíme stihnout," vysvětlil Jan Vlček. Cyklostezka se připravuje v úseku mezi okrajem Vysokého Mýta za autodromem podél lesa u letiště po Hrušovou.

Prevence kriminality a kamera

Leden bude také znamenat termín pro podání žádosti na domovníka, to znamená součást „Programu prevence kriminality". Jak Jan Vlček upřesnil: „Je to něco nového, žádost se podává na ministerstvo vnitra, předpokládáme, že vzniknou místa pro dva nebo tři domovníky, kteří se budou starat o klid v domech v některých vybraných lokalitách.
A stejný termín má žádost o rozšíření kamerového systému na vytipovaných místech ve městě. Čtyři kamery jsou již instalovány, letos jsme žádali o tři další na vybrané body, jenže v Praze nám je zamítli jako nepodstatné. Zbyl jen bod s kamerou u marketu Tesco, takže se pokusíme získat dotaci alespoň na tento bod. Kamera by tady zabrala parkoviště u marketu i část prostoru u čerpací stanice," dodal Jan Vlček.

Na jaře se pravděpodobně již opraví hroby vojáků Rudé armády na městském hřbitově. Stav hrobů není pěkný, zástupci velvyslanectví Ruské federace při návštěvě Vysokého Mýta hodnotili stav podobně a slíbili finanční pomoc. Vojáků je v místě pohřbeno dvaadvacet.

Připravena je spousta projektů

„Jinak máme připraveny – nebo připravujeme – další projekty, s nimiž se budeme od poloviny příštího roku ucházet o dotace ve vypsaných výzvách Evropské unie v plánovacím období do roku 2020. Třeba by nás zajímala dotace na revitalizování veřejného osvětlení, protože máme asi dvanáct set sloupů osvětlení a šlo by o změnu systému osvětlení či zdrojů světla. Nebo nás zajímá regenerování zeleně v botanické zahradě a u panelových sídlišť, úprava Náměstí Otmara Vaňorného a několik dalších větších akcí. Ale zatím samozřejmě nevíme, na co bychom dostali peníze, co bychom zaplatili my, takže musíme prostě čekat," poznamenal Jan Vlček. (jko)