„Projekt Národní kronika vznikl z nádherného nápadu. My už víme, co se kdy v historii stalo, kdy přijely tanky do České republiky, který prezident co kdy řekl. Ale co nám v historii chybí, jsou osobní příběhy nás, normálních smrtelníků. Vaše babička vám ten její vyprávěla mnohokrát. Pak se stane, že jednou odejde a my ten příběh už nemáme a přitom by byl nádherný do Národní kroniky," vysvětluje Kateřina Sodomková podstatu projektu, který má ambici se stát největším archivem malých i větších událostí běžného života.

Projekt SenSen se obrací na všechny aktivní seniory, podporuje je a inspiruje k různým aktivitám. „Všech si jich velmi vážíme a uvědomujeme si, že jsou takovým pokladem naší republiky. To neznamená, že když ukončili aktivní život, najednou nám nemají co říct," dodává Kateřina Sodomková. Z počtu klubů, které se v Ústí nad Orlicí snaží podchytit a pracovat se seniory, byla nadšená. V nich se schází a je aktivní odhadem kolem šesti stovek dříve narozených.