Ve kalendářním roce 2016 udržitelnost projektu Škola pro všechny skončila. Co vše nám realizace projektu a její následná dvouletá udržitelnost přinesla?
Realizací projektu škola získala operativní asistentku, která se po dobu výuky věnovala žákům v logopedické třídě a po výuce dopomáhala jednotlivým terapeutkám a terapeutovi při terapiích. Dále se díky realizaci projektu vzdělávalo 5 speciálních pedagožek školy v oblasti terapií: 2 pedagožky studovaly muzikoterapii, 2 pedagožky specializační studium logopedie ve školství a 1 pedagožka studovala arteterapii/artefiletiku.
Terapeutické aktivity probíhaly v rámci udržitelnosti projektu jako průběžná součást výuky. Během roku 2016 byly zrealizovány 2 projektové dny, během nichž se uskutečnily canisterapeutické, ergoterapeutické, muzikoterapeutické a arteterapeutické aktivity. Speciální pedagogové, kteří se vzdělávali v terapiích, využívali během roku své nabyté praktické zkušenosti v rámci výuky, dále předávali své zkušenosti ze studia také kolegům ve škole. Keramické a arteterapeutické výrobky vytvořené při ergoterapii v keramické dílně a v rámci arteterapeutických aktivit zdobí výstavy ve škole či na poště. Do školy na projektové dny docházela canisterapeutka se dvěma pejsky. V rámci muzikoterapeutických aktivit děti a žáci nacvičili vystoupení s využitím muzikoterapeutických nástrojů. S tímto vystoupením se prezentovali v Moravské Třebové na přehlídce divadel, zvané Kukátko. Zakoupené muzikoterapeutické nástroje využívali pedagogové ve výuce hudební výchovy, logopedie i při nácviku vánočních a divadelních vystoupení, vytvořené výstupy – terapeutické prezentace do ergoterapie, arteterapie a logopedické terapie byly v průběhu udržitelnosti využívány přímo ve výuce. Při logopedické terapii jsou plně využívány zakoupené logo pomůcky a dále jsou a budou využívány zakoupené odborné knihy ke studiu a využití v logopedické terapii obou logopedek.
Nadšení dětí a žáků z realizace projektových dní posuďte sami z přiložených fotografií.
Mgr. Jarmila Nováková

Z projektu ZŠ Lanškroun „Škola pro všechny“.

Z projektu ZŠ Lanškroun „Škola pro všechny“.Z projektu ZŠ Lanškroun „Škola pro všechny“.